Geriatrikprofessor Yngve Gustafson vid Umeå universitet engagerar sig starkt kring Covid-19 och äldre.

Boende drabbas hårt av pandemin – sex personer avlidna

nyheter

2020-12-18 I våras skrev Affärsnytt Norr, via ett tips från en privatperson, att två personer på ett äldreboende i Strömsund drabbats av Covid-19. Att få dessa uppgifter verifierade av ansvariga inom omsorgen var inte det enklaste. Men det var bara början. Vid rapportering I december visar siffran på en oroväckande ökning av smittade. På ett särskilt boende i Kommunen har sex personer avlidit senaste tiden, totalt åtta personer sedan i våras.

Redan i våras var det några personer på ett boende i Strömsunds kommun som insjuknade. Det uppgavs att det rörde sig om två ur personalen. Att få närmare uppgifter från ansvariga inom omsorgen var svårt att få fram, åtminstone till en början. Bland annat på svaret om det var vårdtagare eller personal som drabbats.

Nu i början av december har pandemin slagit hårt på ett särskilt boende, där sex personer avlidit. I dagsläget är det ingen som vet hur smittan kan ha kommit in. Två personer avled under våren-sommaren och nu ska alltså totala antalet avlidna vara uppe i åtta personer, varav sju på särskilt boende.

Det rapporteras att tester, hos både boende och personal, sker kontinuerligt och att man iakttar stor vårdhygien och att personal som arbetar med omvårdnad bär munskydd.

Nu om något finns all anledning att minimera besöken på boenden eftersom det inom kort kommer att finnas vaccin att tillgå. Förhoppningsvis är det en räddning inför framtiden.

Text o Foto: Barbro Ericson

 

 

 

affarsnyttnorr