Kommunhuset i Strömsund. Foto Cathrine Blixth.

Stora underskott väntas för Strömsunds kommun 2021

nyheter

2021-03-29 Det kommer att bli stora underskott för Strömsunds kommun under 2021. Det är Individ- och  familjeomsorgen som bär den tyngsta kostnaden..

Att få pengar att räcka till, trots att det inför året beviljades extra 10 miljoner till Socialnämnden, ser det ändå ut att gå back under 2021. Det redovisades vid Socialnämndens sammanträde under onsdag. Verksamheten väntar ett underskott på 6,3 miljoner kronor vid årets slut.

Att börja räta upp den krassa ekonomin är en svår nöt att knäcka. Förra året valde nämnden att höja avgiften för mat inom äldreomsorgen. Nu är det dags igen att se vad som går att göra.

En åtgärd att hålla kostnaderna nere är att se över Individ- och familjeomsorgen. Det är där som de stora underskotten ligger, bland annat att göra ändringar i placeringar av barn och unga, men också vuxna i viss omfattning. Ett alternativ är att ge stöd på hemmaplan utan familjeplaceringar.

Merkostnader finns också i att det saknas eget boende för funktionsnedsatta i Strömsunds kommun och därmed blir de flyttade till en grannkommun. Vilket kostar extra pengar.

Försörjningsstöd är en annan stor utgiftspost och det gäller främst unga vuxna upp till 29 år. Orsaken är att de inte är i arbete.  Strömsund är den kommun i länet som ligger i topp i statistiken över antalet bidragstagare. Det är försörjningsstöd till personer som inte är i arbete.

Det är dystra siffror som redovisas från Socialnämnden för Strömsunds kommun.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr