Många barn som blivit svenska medborgare under året fick ta emot svenska flaggan i miniatyr.

Stor uppslutning vid Nationaldagsfirandet

nyheter

2023-06-6 Svenska nationaldagen har sedan 2005 varit en officiell helgdag efter att man plockade bort annandag pingst och i stället blev den här dagen en röd dag. Men ursprungligen härrör sig dagen 500 år tillbaka i tiden. Men vi håller oss till 2023 och firandet på Hembygdsgården i Strömsund.

Det är trevligt med traditioner och Strömsund ska givetvis fira en fin dag där man i första hand ska värna om fred och frihet samt allas lika rätt i samhället. Elisabeth Lindholm som är kommunfullmäktiges ordförande ansvarade för Medborgarceremonin och välkomnade alla som under året blivit svensk medborgare.

Det var ett 20-tal både vuxna och barn som fick ta emot svenska flaggan i miniatyr och glädjande var att det var så många barn som kommunen fått som medborgare.

Strömsunds kommuns Kulturstipendium tilldelades Karin Amcoff för ett storslaget engagemang i samhället. Foto: Anders Andrée

Ledarstipendiet till Anki Henriksson som ställer upp i vått och torrt för ungdomsidrotten och som hon varit engagerad inom under flera år.

Arkivbild från en vunnen fotbollsmatch. Så här är vi vana vid att se Anki Henriksson, t.h. 

Även David Roos och Jonas Strömstedt från Hammerdal tilldelades årets Ledarstipendium.

Rotarys Kulturpris till Jörgen Olofsson. Se separat artikel.

Årets Folkhälsoinsats 2023 tilldelades Stig Engström för hans stora insats för friskvård i Strömsund som bland annat ansvarar för skidspåren både vid Skidstugan och på Rotnäset.

Nationaldagen samlade många besökare till stora paviljongen på Hembygdsgården och det bjöds på ett digert underhållningsprogram. Folkdanslaget och Strömsunds spelmanslag fanns på plats samt att Kulturskolan underhöll.

Här har vi tre lärare vid Kommunala Musikskolan, Kenneth Berg från Laxviken, Agneta Bergström och Camilla Lunde Strömsund.

Högtidstalare var Terese Bengard, verksamhetschef på riksorganisationen som vill att Hela Sverige ska leva.

Givetvis innehöll hennes tal värdet av vår vackra landsbygd och hon var verkligen lyrisk i sitt tal över den vackra Hembygdsgården, som fått pris. och den fina paviljongen,  som hon så gärna skulle vilja ta en svängom i. Hon avslutade dagen med att sjunga nationalsången tillsammans med publiken.

Det var ett späckat program som kultursamordnare Hans-Erik Jansson ansvarade för.

Text och foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr