Pär Cromberger, ordförande i Russfjärdens FVO, och Sportfiskarnas Andreas Karlberg, ser fram emot projektet. Foto: Privat

Sportfiskarnas satsning ska skydda mytomspunnen öring

nyheter

2024-03-15 Och här snackar vi verkligen om ett angeläget projekt, som både vattenmiljöer och exempelvis öring kommer att gynnas av, skriver Sportfiskarna som delats av Pär Cromberger.

Sportfiskarna växer i Jämtland, med både fler medlemmar och fler spännande projekt. Nu har förbundet fått grönt ljus för ett projekt i Görvik.

Det blev jackpot för Sportfiskarna i Jämtland när Jordbruksverket utlyste medel för angelägna vattenvårdsprojekt. Sedan tidigare har Sportfiskarna beviljats projektet Sjölyftet, som omfattar Landösjön och Gesunden, och nu kommer det även ett glädjebesked för en ansökan som gällde Friskare vattenmiljöer i Görvik.
Och här snackar vi verkligen om ett angeläget projekt, som både vattenmiljöer och exempelvis öring kommer att gynnas av.

I området finns det fortfarande ett vandringsbestånd av den mytomspunna och storvuxna Vattudalsöringen kvar som behöver skyddas, och Länsstyrelsen har lyft området som prioriterat. I samverkan med de berörda Fiskevårdsområdena Görviks FVO och Russfjärdens FVO kommer Sportfiskarna att sätta spaden i jorden snarast möjligt och förbättra miljöerna för fisk och vattenliv.

Fler och större öringar är bland annat målet med Sportfiskarnas projekt i Görviksområdet. Foto: Anders Lundin

Kraftigt påverkat vattensystem

Under onsdagen hölls en informationsträff i Strömsund, där Sportfiskarna berättade om projektet och dess mål.
Projektet omfattar Kvarnåns avrinningsområde, som mynnar ut i Faxälven och en fåra i Faxälven. Det aktuella området är påverkat av både flottledsrensning, kanalisering och reglering för vattenkraft. Myrarna är dessutom kraftigt utdikade, och sammantaget har vattenlivet och fisket drabbats negativt under lång tid.
Sportfiskarna vill med projektet höja den ekologiska statusen i området, där vi tar fram en plan för återställning av vattendrag och genomför fysiska restaureringsåtgärder på två vattendragssträckor. Angränsande våtmarker ska också få återställd hydrologi genom att diken pluggas längs en sträcka av ungefär 1 mil.

 

Ser fram emot provfisket

Sportfiskarnas Andreas Karlberg kommer att ha en hel del skrivbordsjobb inför projektet, men han ser fram emot den stundande fältsäsongen.
– Vi ska bland annat utföra provfisken i samtliga bäckar och åar som har en sjö eller tjärn uppströms, för att få en uppfattning om nuvarande fiskbestånd. Projektet inkluderar också utredning av fiskförvaltning, med målet att skapa ett mer attraktivt och hållbart fiske. Det ska också tilläggas att området har en speciell historia med kulturhistoriska inslag, så de perspektivet kommer vi också att ta med, konstaterar han.

Pär Cromberger, som är ordförande i Russfjärdens FVO, ser fram emot arbetet med att förbättra Vattudalsöringens vagga.
– Jag är jättelycklig över detta. Jag har själv sett stor öring i systemet, och hur de kämpar sig fram trots att det är så förstört. Hoppas att detta leder till att stammen kan växa sig starkare, säger Pär Cromberger.

Projektet påbörjas alltså redan denna vår och avslutas under 2026.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr