SPF Vattudalens årsmöte tisdagen den 27 februari

nyheter

2024-03-4 Mötet inleddes med att välkomna 71 deltagare och presentation av dagens program. Parentation över de under året avlidna medlemmar och Kerstin S-Mårtensson läste en dikt över de avlidna. 

Årsmötesförhandlingarna leddes av tidigare ordföranden Nils-Olov Mårtensson och protokollet fördes av Kerstin S- Mårtensson.

Staffan Oscarsson omvaldes som ordförande på 1 år, styrelsen består dessutom av sex ledamöter och ett antal olika funktionärer. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 Årsmötet godkände att inte genomföra pimpeltävlingen då väldigt få medlemmar deltagit de senaste åren. En reducerad budget presenterades och godkändes vilket bl a innebär att vi försöker reducera kostnader för artister och föredragshållare samt ökad entréavgift vid våra möten.

 Efter gott fika som Eva Bredins förplägnadsgrupp ordnat bjöd Hans- Erik Jansson på ett uppskattat program med många trevliga visor.

 Som avslutning genomfördes det traditionella tunnbrödslotteriet och med många vinnare.

Vid nästa månadsmöte den 26 mars kommer Inger Broman att berätta om släktforskning.

En uppmaning gjordes att besöka hemsidan för ytterligare information om årsmötet samt om tider för olika aktiviteter.

Tack till alla medhjälpare vid dagens månadsmöte.

Staffan Oscarsson

Foto: Anders Andrée

affarsnyttnorr