Sopavgiften föreslås höjas

nyheter

2020-03-18 Med ökade kostnader för sophantering inom Strömsunds kommun diskuteras nu en höjning av renhållningstaxan. Det förslaget lägger kommunstyrelsens arbetsutskott fram vid tisdagens sammanträde.

Arbetsutskottet uttrycker att det krävs en 14 procentig höjning av sophanteringen och anger kostnadsökningar för Kommunen när det gäller förbränning av hushållsavfall under 2020. Samt att regeringen inför en avfallsförbränningsskatt från och med 1 april. Samtidigt flaggar man för att höjningen kommer fortgå varje år fram till 2022.Grundavgiften höjs samtidigt med taxan för osorterat avfall som lämnas till återvinningscentralen.

Kostnaderna för Kommunen kommer att öka, ny upphandling är slutförd och enligt uträkningarna kommer kostnaderna sammantaget att öka med 850 000 kronor per år från och med juni månad. Kostnaden för nya taxan för förbränning inkluderad.

Enligt förslaget till kommunstyrelses arbetsutskott innebär det här att taxan för grundavgiften höjs med 14 procent från och med den 1 maj. Även att taxan för osorterat avfall på återvinningscentralerna höjs liksom för tryckimpregnerat trä som tas emot från hushållen. Avfall som skickas till förbränning efter sortering.

Betalsopsäckar kommer att uppräknas till 70 kronor per säck, som idag kostar 45 kronor. Betalsäckar används för sopor från fritidshus som inte har sopkärl ”Turistsopsäck”. Det uppges att en ny tjänst kommer att tillsättas. Från kommunens teknik- och serviceförvaltning flaggar man för en översyn av renhållningstaxan som kommer att göras i samband med införandet av matavfallsinsamling.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr