Susanne Hansson kommunalråd Strömsund. Foto Be

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fattat beslut om ny budget för 2021

nyheter

2020-10-21 Anledningen är att den socialdemokratiskt ledda regeringen gör historiska satsningar på jobb och välfärd. När vi återhämtar oss från coronakrisen vill vi öka den ekonomiska tryggheten för vanligt folk och gör den största satsningen någonsin på äldreomsorgen, säger kommunalråd Susanne Hansson i ett pressmeddelande.

Vi ser till att skapa fler jobb och möjligheter för fler att kunna utbilda sig och skola om sig. Det här är vår socialdemokratiska idé om hur vi vill bygga samhället starkare i coronapandemins spår.

Strömsunds kommun får 30 miljoner kronor i extra statsbidrag 2021.

Därför gör vi om vår budget för 2021 och satsar extra på;

Vården

När Kommunfullmäktige antog budgetramarna i juni omfördelades 10 miljoner kronor till Socialnämndens verksamheter (vård, omsorg och socialtjänst). Nu tillförs ytterligare 6,7 miljoner kronor till äldreomsorgen. En särskild satsning på Äldreomsorgslyftet ger dessutom 6,6 miljoner kronor till utbildning av vårdpersonal som saknar undersköterskeutbildning.

Socialdemokraternas vallöfte i kommunen att förbättra utomhusmiljön på våra äldreboenden förverkligas nu genom att 3 miljoner kronor satsas på tillgängliga uteplatser i anslutning till våra äldreboenden samt till arbetsmiljöförbättringar.

Skolan

1,6 miljoner kronor satsas på kompetensutveckling inom digitala läromedel. Coronapandemin har gett den digitala utvecklingen en skjuts framåt och vi behöver nu lära mer om hur den tekniska utvecklingen kan göra nytta i våra klassrum.

Dessutom

Vi satsar 1,6 miljoner kronor till ungdomsaktiviteter inom föreningslivet och ger bidrag till studieförbunden.

2,5 miljoner kronor går till fortsatt friskvård för kommunens medarbetare och kommunal finansiering av lönebidragsanställningar.

Kommunen får ett extra statsbidrag på 2,2 miljoner kronor för att vi tagit emot många flyktingar de senaste fem åren. Dessa medel använder vi inom skola, föreningsliv och till integrationsarbete.

En förutsättning för att man ska kunna bo, leva och verka i alla delar av landet är att det finns företag och arbetstillfällen. Strömsunds kommun är en av 39 glesbygdskommuner som får extra bidrag till förbättringar av näringslivsklimatet. Det ger oss 1,8 miljoner kronor till insatser för näringslivsutveckling.

Regeringens satsning på sänkt skatt för pensionärer och införandet av pensionstillägget gör att 3000 pensionärer i Strömsunds kommun får mer pengar i plånboken.

Resterande statsbidrag går till att upprätthålla den kommunala servicen och välfärden till våra kommunmedborgare, uppger Susanne Hansson.

Upplagd text o Foto: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr