Gudrun Hansson ordförande Strömsunds Arbetarekommun.

Socialdemokraterna i Strömsunds kommun – utsett ordförandekandidater

nyheter

2021-11-26 Under ett representantskapsmöte torsdag 25/11 har Socialdemokraterna i Strömsunds kommun utsett ordförandekandidater till nämnder och styrelser inför valet 2022.

Den laguppställning som nu presenteras är en blandning av nya namn och redan erfarna ordföranden och är en god fördelning mellan kvinnor och män.

Vi går in i valrörelsen med starka namn som kandidater till ordförandeposterna. Jag vet att det är ett lag som kommer att arbeta hårt för att skapa goda förutsättningar för att leva och verka i Strömsunds kommun, säger Strömsunds Arbetarekommuns ordförande Gudrun Hansson i ett pressmeddelande.

Följande kandidater har utsetts

Ordförande kommunstyrelsen – Susanne Hansson, Strömsund

Vice ordförande kommunstyrelsens – Morgan Olsson, Blåsjöfallet

Ordförande socialnämnden – Karin Näsmark, Havsnäs

Ordförande Barn-, kultur- och utbildningsnämnden – Sara Kjellsdotter, Hammerdal

Ordförande Miljö- och byggnämnden – Tomas Jangenmalm, Strömsund

Ordförande Jämtlandsvärme AB – Lennart Oscarsson, Hammerdal

Ordförande Strömsunds hyresbostäder – Bengt Bergqvist, Strömsund

Ordförande Kommunfullmäktige – Elisabeth Lindholm, Strömsund

Vice ordförande Revisionen – Kent Wassdahl, Tåsjö

Ordförande Valnämnden – Deanne Edin, Hammerdal

Vice ordförande Närvård Frostviken – Maud Fortuna, Strömsund

 

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr