Gudrun Hansson omvaldes till ordförande för Strömsunds Arbetarekommun.

Socialdemokraterna ger Svante Westin Backe svar

nyheter

2020-12-4 Vi socialdemokrater har idag diskuterat skrivelsen och önskemålen från Svante Westin, Backe, om att få förvärva Strömsunds hyresbostäders fastigheter i Backe. Enligt skrivelsen skulle detta ge bygden möjlighet att utveckla och bevara bygden.

Vi socialdemokrater ser positivt på alla initiativ som kommer från medborgarna och diskuterar seriöst dessa. Ibland är det lätt att ställa sig bakom förslagen, ibland är det svårare.

Vi socialdemokrater anser att kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen i alla kommunens tätorter. Det innebär att vi inte är beredda att sälja ut allmännyttans bostäder, uppges i ett pressmeddelande.

Däremot har vi erbjudit Svante Westin att blockhyra den fastighet som ännu inte upphandlats för rivning, Strandvägen 2.

  • Jag hoppas att Strömsunds Hyresbostäder AB och Westin kan komma till en lösning som känns bra för båda parter, säger Gudrun Hansson, ordförande Strömsunds arbetarekommun.

Upplagd text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr