Arkivbild. Cathrine Blixth.

Socialdemokrater och Centerpartister kommer samarbeta för Strömsund

nyheter

2022-10-27 Vi Socialdemokrater och Centerpartister vill gemensamt ta ansvar för helheten och arbeta tillsammans för att kunna fatta strategiskt viktiga beslut under denna mandatperiod.

Vårt samarbete bygger på en samsyn kring hur vi ska arbeta och utveckla vår kommun inte minst när det gäller vård, skola och omsorg. Vi har även gemensamma prioriteringar inom andra områden så som klimat och miljö, näringslivsfrågor och integration. Genom vårt samarbete tar vi ansvar och gör det som är bäst för invånarna i Strömsunds kommun, säger kommunalråd Susanne Hansson (S) i ett pressmeddelande.

Strömsunds kommun liksom resten av Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren, inte minst när det gäller ekonomi. Vi behöver nu ett stabilt majoritetsstyre och har därför valt att ha ett nära samarbete under kommande mandatperiod. I höstens val tog Socialdemokraterna 13 mandat och Centerpartiet 5 mandat av kommunfullmäktiges totalt 35.

Vi i Centerpartiet ska tillsammans med Socialdemokraterna göra allt vi kan för att skapa en positiv utveckling i hela kommunen, säger nuvarande oppositionsråd Mats Gärd (C).

Fullmäktiges presidium, fullmäktiges valberedning samt revison väljs under kommunfullmäktiges sammanträde 16 november och övriga uppdrag i nämnder och styrelser under sammanträdet 8 december, undertecknar:

Susanne Hansson                                                                         Mats Gärd

Socialdemokraterna                                                                     Centerpartiet

affarsnyttnorr