Gång- och cykelväg byggs till Industriområdet.

Gång- och cykelvägen till Industriområdet klar inom kort

nyheter

2023-08-11 Det går undan i svängarna när ett beslut har fattats. I och med att Trafikverket byggde gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors tog Strömsunds kommun också ett beslut att göra detsamma ner till Industriområdet. Nu är arbetet i full gång och snart klart.

Mikael Ehrs är Gatu- mark- och transportchef i Strömsunds kommun och han berättar om den efterlängtade gång- och cykelvägen till Industriområdet:

-När Trafikverket beslutade att bygga gång- och cykelväg mellan Strömsund och Ulriksfors, samt att Kommunen började gräva för ledningar till nya värmeverket som byggs på Industriområdet, beslutade Strömsunds kommun att samtidigt ta kostnaden och bygga gång- och cykelväg till området.

-Eftersom mycket av förarbetet genomfördes under fjolåret så är det nu dags för att lägga kantsten, fylla på grus och om två veckor kommer asfalten på plats, säger han.

Här i kröken knyter gång- och cykelvägen till Industriområdet samman med sträckan Strömsund och Ulriksfors

Det är många som går och cyklar till Industriområdet och som  efterlyst en säkrare väg, eftersom det varit trångt att samsas om vägen med kraftig biltrafik på sträckan som i största omfattning rör sig om tung trafik.

Givetvis underlättade det för Kommunen att ta det här beslutet i och med möjligheten att samköra markarbetet för dragning av ledningar till Fjärrvärmeverket och samtidigt planera för en gång- och cykelväg. Och nu är vägen rejält breddad och det finns gott om plats även för de som går och cyklar sträckan.

Och enligt Mikael Ehrs beräknar man att allt ska vara klart om några veckor.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr