Skolchef Lars Thorin Foto: Gerd Sjöberg.

Skolverket satsade – gett bra resultat i Strömsund

nyheter

2019-10-10 Strömsunds kommun medverkar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skolan. Ett lyckat program där betygen för killar och nyanlända gått upp, berättar Lars Thorin, chef för barn- kultur- och fritidsförvaltningen till P4 Jämtland.

Samverkan för bästa skolan är ett samarbete mellan kommunen, Skolverket och Mittuniversitetet. Syftet med projektet är att höja kvaliteten hos skolorna och förbättra elevernas resultat samt öka likvärdigheten inom och mellan skolorna i landet.

Centralskolan i Hoting, Fjällsjöskolan i Backe, Frostvikskolan i Gäddede och Vattdudalskolan är de fyra grundskolorna i Strömsunds kommun som medverkar. Projektet har varit lyckat i kommunen då det lett till både bättre resultat och självförtroende bland eleverna, enligt P4 Jämtland.

Projektet avslutas i höst och kommunen har fått stöd och hjälp samt ekonomiskt bidrag på 3,5 miljoner kronor.

Satsningen pågår till och med 2019

Satsningen sträcker sig fram till höstterminens slut 2019. Totalt får kommunen under perioden drygt tre miljoner kronor från Skolverket. En del av pengarna går till kommunen och en del går till Mittuniversitet, som ska hjälpa till med utbildning av personal.

De områden skolorna arbetar med är:

  • Undervisning och lärande som bland annat omfattar språkutvecklande arbetssätt och anpassning av undervisningen.
  • Styrning och utveckling av verksamheten som bland annat omfattar systematiskt kvalitetsarbete samt pedagogiskt ledarskap.

Det här har vi gjort hittills står att läsa på Kommunens sida

Här följer några exempel på insatser som pågår läsåret 18/19 i Samverkan för bästa skola.

  • Utbildning och handledning i systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer – från lärare till politiker. Här ingår en satsning på processledare på varje skola, som också ska driva det kollegiala lärandet.
  • Specialpedagogik för lärande via Skolverkets web-moduler alternativt utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder.
  • Formativ bedömning och kompensatoriska hjälpmedel i Hotings rektorsområde.
  • Utveckling av elevhälsoarbetet på alla skolor med stöd av processledare.
  • Förebyggande elevhälsoarbete på Fjällsjöskolan, vilket bland annat innebär att eleverna har daglig fysisk aktivitet.

Barbro Ericson

affarsnyttnorr