Skollunchen är allt för stressig

nyheter

2023-09-20 Jag vill uppmärksamma en viktig fråga som påverkar elevernas trivsel och välmående på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund – de alltför korta lunchrasterna. Detta är en debattartikel.

Det nuvarande systemet skapar stress och trängsel som ingen borde behöva uppleva.

För att få plats i matsalen måste de ofta trängas och skynda sig igenom sin måltid. Detta är inte bara obehagligt, utan det påverkar också deras koncentration och inlärningsförmåga.

Den nuvarande situationen har även sociala konsekvenser. Eftersom alla elever har lunch samtidigt, blir det en överbelastning i matsalen och på skolgården. Detta leder till trängsel och ibland även konflikter. Eleverna har inte möjlighet att välja när de vill äta lunch, vilket innebär att de inte kan anpassa sina raster efter sina individuella behov och önskemål.

Det är hög tid att överväga en mer flexibel och elevcentrerad lösning. Genom att förlänga lunchrasten och låta eleverna äta i mindre grupper på olika tider kan vi skapa en mer avslappnad och trivsam lunchupplevelse.

Jag uppmanar skolledningen och beslutsfattarna i Strömsund att lyssna på elevernas oro och agera för att förbättra deras lunchraster. Låt oss arbeta tillsammans för att skapa en skola där eleverna trivs och kan utvecklas på bästa sätt.

mb

Upplagd text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr