Göran Bergström kommunalråd Strömsund

Sårbarheten har aldrig varit större!

nyheter

2019-11-15 Kabel avgrävd två gånger av Trafikverket och de i samma område. Data och telefonavbrott med Telia som operatör. Nu har kommunalråd Göran Bergström sagt sitt om följdeffekten av onödiga kabelbrott. Ekonomiska bortfall i miljonklass.

De var inget fel på kabeln tills den grävdes av. Telias kabel grävdes av för andra gången i samband med Trafikverkets installation av fartkameror i Häggenåsorådet. Hur är de möjligt att samma kabel grävs av två gånger och de på samma område? Post och Telestyrelsen har tagit fram ett verktyg som heter Ledningskollen  som är ett hjälpmedel/verktyg för att visa var ledningar ligger INNAN man gräver. Konsekvenserna av detta slarv är helt oacceptabla.

Cirka 3.500 telefoni och bredbandskunder i Strömsunds och delar av Östersund drabbades.

All planerad vård på våra Hälsocentraler fick ställas in.

Många Kommuninnevånare, Handlare, Köpmän, Bensinmackar, Företag, Kommunen, Banker och Serviceinrättningar drabbades.

Bara för att ta några exempel, engcon förlorar 3,2 milj. i produktionsbortfall/dag, Attacus med sina 3 fabriker i Kommunen förlorar 1 milj./dag, AB Mählers och Söner i Rossön förlorar 450.000 kr/dag. De har utöver detta inte varit möjligt att utleverera beställda produkter och reservdelar.  Listan kan göras hur lång som helst. Dessa ekonomiska förluster, produktionsbortfall, lidande, frustration, merarbete och därutöver missnöjda kunder och inte minst alla drabbade Kommuninnevånare, något måste göras!

Förslag på lösning

Telia måste skapa förutsättningar till robust system med hög tillförlitlighet och med redundanta alternativ.

Vitesbelopp måste bli betydligt högre, Trafikverket som beställare skulle säkert tänka sig för både en och två gånger om vitesbeloppet blev riktigt kännbart.

Med vänliga hälsningar

Göran Bergström

Kommunalråd

affarsnyttnorr