Bilden får symbolisera trygghet.

Trygghetslarmen ska bytas ut

nyheter

2024-04-2 Strömsunds kommun kommer att byta ut trygghetslarmen. Anledningen till utbytet är att tidigare leverantör kommer avsluta sin verksamhet. Det nya trygghetslarmet fungerar på samma sätt som det larm som används idag. 

Utbytet av alla trygghetslarm kommer att göras med början under senare delen av april och beräknas vara klara under maj månad.

En tekniker eller hemtjänstpersonal kommer att installera larmen. De kontaktar kunderna inför utbytet och bokar tid för ett besök. Vid installationen kommer installatören att gå igenom det nya larmets funktioner och tillsammans testa att larmet fungerar.

Mer information kan du få från hemtjänstens enhetschef eller tekniker inom teknik- och planeringsenheten (gäller ej för vårdtagare inom Närvård Frostviken). Du når dessa personer via kommunens växel tel. 0670-161 00, skriver Strömsunds kommun.

Text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr