Samma tilldelning av björn som i fjol

nyheter

2019-06-13 Länsstyrelsen har nu lämnat sitt besked om hur många björnar som får skjutas i länet under höstens jakt. Totalt handlar det om 100 björnar och det är samma som i fjol.

Jaktsäsongen startar den 21 augusti och pågår fram till och med den 15 oktober 2019. Länsstyrelsens tilldelning av 100 björnarna fördelas så här

Söder om E14 (område 1) får 40 björnar fällas och 60 norr om E14 (område 2) och här sker ytterligare indelningar.

I område 1b får max 20 björnar fällas och i område 2b får max 30 björnar fällas.

Samtliga björnar får jagas och oberoende av kön och ålder. Undantaget är en björnhona som åtföljs av ungar oavsett ålder.

Länsstyrelsen anser att björnjakten är nödvändig för att minska björnstammen mot förvaltningsmålet och för att minska de skador rennäringen råkar ut för.

Text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr