Samhället behöver funktioner med ständig beredskap

nyheter

2024-01-4 Första dagarna 2024 lades en insändare upp från en ”effektivitetsivrare” som undrade över ambulansfolket och deras arbete. under rubriken, Rimligt med elva timmars dygnsvila. Nu kommer ytterligare en insändare som vill ge sin syn på saken. Personen skriver följande:

Jag är själv ingen som arbetar inom denna specialitet men tycker mig ändå kunna säga att samhället behöver funktioner som är i ständig beredskap för när det akuta sker.

Likväl som vi har en brandkår som är beredd att rädda ditt hem vid brand, en polis som kan hjälpa dig vid utsatthet för brott etcetera, så är ambulansfunktionen där vid tillfällen när du behöver akut sjukvård.

Det ligger i sakens natur att deras arbetspass (polis, brandkår, ambulans) inte har 100 procent akuta uppdrag under tjänstgöring, för hur skulle de då ha utrymme för det ytterligare akuta när det sker? Det handlar väl snarare om att de finns där beredda att hjälpa till med sina specialiteter när behov uppstår, och då finns givetvis perioder av lugn inom passet.

Jag gissar att du effektivitetsivrare också har olika försäkringar såsom hemförsäkring, bilförsäkring etcetera, och det är en liknande princip – försäkringen har du för de tillfällen när du har oturen att drabbas av skador inom försäkringens domäner, och inte för att du 24 timmar om dygnet behöver använda den.

TJ

Texten upplagd av: Barbro Ericson

affarsnyttnorr