SCF Betongelement Strömsund och Attacus bildar Byggjätte i länet.

Samgåendet SCF och Attacus skapar den ultimata byggjätten

nyheter

2019-10-16 Idag består inte husen av antingen betong eller trä, nej det har blivit en kombination som är det ultimata för Strömsund kommuns stora byggföretag Attacus och SCF betongelement. Nu går de samman i stället för att vara två konkurrenter.

Peter Filén som är vd för SCF Betongelement i Strömsund med 140 anställda är sprudlande glad över sammanslagningen. Han uppger att den här kombinationen av trä och betong är något som ökar och en sammanslagning passar som handen i handske. Han säger:

– Efterfrågan ute på marknaden har ökat rejält av stommar med båda materialen så den här sammanslagningen passar perfekt. Det känns bra att vi kan vara snabbt ute på marknaden utan att konkurrera. Vi slår nu ihop SCF Betongelement i Strömsund, Attacus Trähus och Attacus Betonghus i Hammerdal samt en fabrik i Fågelfors i Småland.

Samtliga aktiebolag går nu samman till Attacus Stomsystem.

Peter Filén tillägger att huvudkontoret kommer att finnas inom Strömsunds kommun. Om det blir i Hammerdal eller Strömsund har inte diskuterats än, kan bli på båda ställena.

Eftersom SCF och Attacus har levererat både höghus och mindre hus där konstruktionen har varit av både betong och träd. När en beställning är gjord, på ett storbygge, kan det ta ungefär sex månader till att blocken är leveransfärdiga. När det rör sig om mindre hus tar det ungefär tre månader. Samtliga husblock har vid leveransen dragna elledningar, VA-ledningar, det är bara att koppla samman på plats, dessutom sitter både fönster och dörrar på plats.

Byggföretaget blir naturligtvis stark på husmarknaden när beställaren enbart behöver vända sig till ett företag.

-Vi blir trovärdigare för helheten när beställaren kan få allt. Att bygga i trä och betong har sina fördelar och vi är specialister på var sitt område. Nu blir vi ännu starkare i och med att vi integrerar företagen, uppger Filén.

-Senaste projektet för SCF Betongelement är Diös bygge i Östersund av hyreshus bestående av ettor och tvåor. Nu har vi framför oss en utbyggnad på Södra Berget i Sundsvall, där kommer både trä och betong att finnas med

I dagsläget har SCF Betongelement 140 anställda och Attacus Bygg samt Attacus Betong 160 anställda. Men efter sammanslagningen kommer säkerligen leveranserna att öka liksom antalet anställda. En stor tillgång för Strömsunds kommun, många arbetstillfällen och nödvändiga skattekronor.

Det här känns bra, uppger Peter Filén och framhåller att det är stort för att vara ett företag i Strömsunds kommun.

Som Affärsnytt Norr skrivit om tidigare har både SCF och Attacus fått goda vitsord från beställarna. Omtyckta på många sätt, kvalitetssäker vara samt god leveranssäkerhet. Stabila företag med gott resumé som kommer att expandera i och med samgåendet.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr