Staty: Region Jämtland-Härjedalen. Foto; Barbro Ericson

Saknas vaccin – därför begränsningar

nyheter

2021-01-15 Cornelia Orhagen Brunsmark är vaccinationssamordnare på Region Jämtland Härjedalen och hon förklarar läget för Covid-19 vaccination. Det saknas helt enkelt vaccin som ska levereras från Astra Zeneca som är huvudleverantör.

Nu börjar allmänheten undra, när är det dags att bli kallad till vaccination mot Covid-19. Vi kontaktar Region Jämtland Härjedalens samordnare Cornelia Orhagen Brunsmark och hon ger följande upplysning om när och hur allmänheten ska kunna vaccineras:

Förutom att vårdtagare på äldreboenden och viss personal vaccineras under tid kommer det att dröja åtminstone till in i februari innan det blir aktuellt för allmänheten. Det finns helt enkelt för lite vaccin, eftersom vår största leverantör är Astra  Zeneca och där har man inte fått vaccinet godkänt än. Vi får ta i beaktan att det kan ta en månad innan det blir flyt på vaccinationen.

Sverige har hittills tagit ställning till, och tecknat avtal med, fem vaccintillverkare. Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Janssen-Cilag och Curevac. Det rör sig om EU-gemensamma avtal. Men det är Astra Zeneca som är huvudleverantör. Ja vi får räkna med minst en månad innan vi kan börja med personer 70 år och däröver, samt riskgrupper.

Allmänheten i övrigt kommer därefter att kallas, på ett eller annat sätt. För att kunna följa hur vi ligger till kan man gå in på Jämtland Härjedalen 1177, inte ringa numret utan gå in via nätet. Där finns den senaste uppdateringen.

Dessutom kommer vi att gå ut via annonser i media och där ge information. Det finns inga givna riktlinjer idag hur kommunerna kommer att organisera. Men på ett eller annat sätt blir man kallad. Det går inte att börja boka tid nu och ställa sig i kö. Man får invänta informationen som kommer.

Så förklarar Orhagen-Brumark läget om Covid-19 vaccinationen som bland annat berör befolkningen i Strömsunds kommun.

Om vaccination i Jämtland Härjedalen

Alla i Jämtland Härjedalen som är över 18 år kommer att erbjudas gratis vaccin mot covid-19.

Just nu pågår vaccinering på särskilda boenden och inom hemsjukvård. Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar, där grundprincipen är att de som har störst risk att bli allvarligt sjuka ska erbjudas vaccinet först. Det går alltså inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu.

Vi kommer löpande informera om vaccineringen i länet här på 1177.se, via tidningsannonser och på Region Jämtland Härjedalens webbplats regionjh.se.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr