Så många björnar får skjutas i Jämtland

nyheter

2022-05-4 Ökad tilldelning till höstens björnjakt och indelningen av jaktområden blir färre än fjolårets. Nu har Länsstyrelsen gått ut med beslutet.

Totalt ska 220 björnar fällas i årets licensjakt på björn i Jämtland. Detta för att förvaltningsmålet om 650 individer ska kunna nås till spillningsinventeringen 2025.

220 björnar får skjutas i fyra områden i årets licensjakt på björn. Det är en ökning jämfört med förra årets licens på 200 björnar. Det meddelar Länsstyrelsen i Jämtlands län i ett pressmeddelande.

– Vi bedömer att det är av yttersta vikt att samtliga tilldelade björnar fälls för att vända björnstammens ökande trend, säger Emma Andersson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Färre områden

Länsstyrelsen gör även om områdestilldelningen:

”Under 2021 fördelades jakten inom åtta jaktområden. Inför årets beslut har viss justering av områdesindelningen gjorts. De tre nordvästliga områdena behålls medan övriga länet delas in i ett stort område. Totalt finns alltså fyra områden under den kommande licensjakten.

– Den förändrade områdesindelningen syftar till att balansera behovet av minskade skador för rennäringen inom särskilt skadedrabbade områden. Samtidigt ska det övergripande målet om att sänka björnstammen nås, säger Emma Andersson.

Från och med 21 september ska områdesindelningen upphävas. Eventuellt kvarvarande björnar får därefter fällas var som helst i länet.”

Upplagd text Barbro Ericson

Foto: Privat

affarsnyttnorr