Arkivbild Be.

Rovdjursföreningen vill se att björnjakten stoppas och överklagar tilldelningen

nyheter

2023-07-19 Nu har Rovdjursföreningen överklagat Licensjakten på björn i Jämtlands län där det framgår att de i första hand vill se att björnjakten stoppas helt. Trots att inventeringen visar att antalet björnar är fler än satta mål.

Enligt Länsstyrelsens beslut får 185 björnar fällas i årets licensjakt i Jämtlands län men nu har Rovdjursföreningen lämnat in en överklagan. Enligt senaste årens björnspillningsinventering visar att björnstammen är större än vad som anses acceptabelt med hänsyn till björnens påverkan på rennäringen och fäbodbrukets skadebild.

Det har i sin tur lett till att tilldelningarna de senaste åren varit högre än tidigare men årets tilldelning är lägre än fjolårets då 220 björnar fick fällas.

Dessutom skriver länsstyrelsen att eftersom den senaste spillningsinventeringen 2020 visade på en hög björnstam i länet sattes en hög tilldelning för att nå förvaltningsmålet om 650 individer.

Men nu har Svenska Rovdjursföreningen överklagat jakten till förvaltningsrätten och vill i första hand se att jakten stoppas helt och att beslutet upphävs.

I andra hand vill Svenska Rovdjursföreningen att beslutet pausas i väntan på Högsta Förvaltningsdomstolens dom kring licensjakten i Jämtland 2021. Detta då Rovdjursföreningens överklagan av jakten i länet 2021 gått ända upp till högsta instans för avgörande.

Hösten 2021 beslutades om licensjakt på 200 björnar och både förvaltningsrätten och kammarrätten gav länsstyrelsen i Jämtland rätt i frågan om licensjakten. Men Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd i frågan och innan det beslutet kommer vill alltså Rovdjursföreningen att licensjakten stoppas för 2023.

I tredje hand yrkar Rovdjursföreningen att förvaltningsrätten minskar det antal djur som ska få skjutas till ett antal som överensstämmer med praxis från EU-domstolen i motsvarande avgöranden om jakt på strikt skyddade arter.

Text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr