Jan-Ivar Engström

ros

2020-10-13

Vi vill ge dagens ros till Annica Strömberg
på AF/FK /Skattemyndigheten,för sina
arbetsinsatser och vänliga bemötande.
Flera sådana tack.♡

affarsnyttnorr