Rivningshotade fastigheter i Backe värderade men köparen slår bakut

nyheter

2021-09-16 I somras blev det stora protester med ockupation när Strömsunds kommun beslutade om rivning av den så kallade Läkarvillan i Backe. Det fanns köpare till de tomma fastigheterna och efter en del omförhandlingar upphävdes rivningen. Kommunen har gjort två värderingar av fastighetsbeståndet men den tilltänkta köparen anser att det är överpris.

Det ser ut som de rivningshotade fastigheterna i Backe drar ut på tiden och det är fortfarande inte klart om det blir en försäljning eller om det trots protester i byn blir en försäljning. Svante Westin som är företagare i Backe var villig att ta över fastigheterna, med stöd av folket i bygden, som ett aktiebolag och driva dem, inte i vinstsyfte utan att fastigheterna skulle förbli kvar på orten. Protesterna mot rivningen har varit många och långa och som vi tidigare skrivit om blev fastigheten med Läkarvillan ockuperad i sommar. Folk samlades för att stoppa en grävare som kom till platsen för att utföra ett förarbete inför rivning. En firma var också anlitad att sköta själva rivningen.

Här intervjuas Margaretha Mårtensson tillsammans med Ing Britt Månsson när Läkarvillan ockuperades i juni. 

Strömsunds kommun stoppade rivningen för att ta upp en ny diskussion och bland annat göra en värdering av fastigheterna. Kommunen har därför gjort två oberoende värderingar av dessa fastigheter och den ena visar på 7,8 miljoner kronor och den andra värderingen slutade på 6,4 miljoner kronor. Men det är en köpeskilling som inte Svante Westin kan acceptera, en orimligt hög summa.

Under sommarens diskussioner och upplägg hos ortsborna ansåg man att inga fastigheter som kommunen beslutat  att rivas skulle få ske. Det var ett sätt att utarma orten och därför kom de med förslag om att företagaren Svante Westin skulle köpa fastigheterna genom att bilda aktiebolag. Inte i vinstsyfte utan den eventuella vinst som kunde bli genom att hyra ut skulle gå tillbaka till underhåll.

Efter ihållande protester ändrade sig kommunen, socialdemokraterna,  och nya förhandlingar tog vid. Grävmaskinen återkallades och rivningen av Läkarvillan stoppades. Men nu är nästa stora dilemma. Prislappen som Kommunen har satt är inte rimlig för köparen och nu kommer ärendet att manglas ytterligare några varv. Kanske kan det här ändå leda till rivning om inte köpeskillingen sänks ordentligt.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr