Rimligt med elva timmars dygnsvila

nyheter

2024-01-2 När jag läser om ambulanspersonalen i Frostviken får jag intrycket av att jag med skattemedel är med och betalar personalen för att göra ingenting, eller för att sova på arbetstid. Detta är en insändare.

”Hälften av styrkan kommer att sluta” (22 december 2023)

Det framgår ju av artikeln att man har få uppdrag, vilket med automatik innebär att det mesta av arbetstiden slösas bort. Detta måste vara höjden av ineffektivitet. Sannolikt är jag också med och betalar för alla raster som enligt arbetstidslagen ska frånräknas arbetstiden.

Om man schemalägger 24 timmars betald arbetstid måste man utgå från att det ibland kan bli fråga om hårt arbete 24 timmar i sträck med skarpa uppdrag. Med så långa arbetspass utan vila utgör man en säkerhetsrisk både för sig själv och patienten. Det är därför en rimlig avvägning som anges i de nya reglerna om elva timmars dygnsvila.

Det ligger inte i arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetstiden enligt arbetstagarens önskemål. Det har heller inte med saken att göra hur långt ifrån arbetstagaren bor. Det är den enskildes ensak var man bosätter sig.

Jag tar tacksamt emot svar från någon av parterna på följande spörsmål:

• Vad arbetar man med mellan uppdragen för att få ihop 24 timmars arbetstid?

• Händer det att man vilar eller sover på betald arbetstid? Hur mycket i så fall?

• Räknas tid för rast ifrån den betalda arbetstiden enligt arbetstidslagens bestämmelser?

Insändare från Effektivitetsivrare

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr