Riksdagen gav klartecken till Robin Hood skatten

nyheter

2019-11-20 Det blev en klar seger för fattiga kommuner i landet efter att Riksdagen under onsdagen röstade igenom förslaget till förändring av kostnadsutjämningssystemet. Något som har döpts till ”Robin Hood-skatten”.

Nu kommer 250 miljoner kronor mer att fördelas till kommuner och regioner inom Jämtlands län i och med att nya kostnadsutjämningssystemet klubbades igenom.

På onsdag eftermiddag var röstningen klar och utfallet blev 211 ja, 17 nej och 78 avstående ledamöter. Representanterna från länet med socialdemokraterna Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson röstade ja liksom Per Åsling centerpartiet. Däremot röstade moderaterna och Saila Quicklund avstå, de röstade ja till partiets egen motion.

Det framgår att största vinnarna är  Region Jämtland/Härjedalen som kommer att få ett årligt tillskott på 210 miljoner kronor från och med nästa år, förutom Östersund som inte räknas in här.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr