Morgan Olsson kommunalråd Strömsund. Foto privat.

Reviderad budget 2022 Strömsunds kommun

nyheter

2022-03-15 Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till reviderad budget 2022 beslutades idag på Kommunstyrelsens Arbetsutskott, kommer senare tas i både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Inget förslag presenterades från oppositionen, vet ej om de kommer återkomma med förslag senare.

Reviderad budget 2022

Vi har ett bättre ekonomiskt läge än vad vi tidigare fått prognos om och vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill därför göra extra satsningar inom framförallt skola, vård och omsorg, uppges i ett pressmeddelande från Morgan Olsson kommunalråd.

Vi har bland annat valt att satsa på arbetsskor för vårdpersonal, nya datorer för eleverna i skolan, utemiljön vid skolor/förskolor, kultur/underhållning inom äldreomsorgen samt renovering av gångbro i Backe 

Ramjusterande (max 3 mnkr)

1 280 tkr                         Justering av kommunfullmäktiges felaktiga budgetram

585 tkr                         Ökade kostnader för skolskjutsar (grundskolan)

140 tkr                         Extra studietid för grundskolan

353 tkr                         Fast omsorgskontakt

142 tkr                         Föräldrastödsprogram (införs 1 juli 2022)

        500 tkr                         Arbetsskor till vårdpersonal

    3 000 tkr

 

Ej ramjusterande

2 180 tkr                         Återställande och påfyllnad av kommunstyrelsens                                                                       utvecklingspott

120 tkr                         Digitalisering kommunfullmäktige

200 tkr                         Kultur- och nöjesaktiviteter på äldreboenden

1 500 tkr                         Elevdatorer grundskola (1) och gymnasieskola (0,5)

        550 tkr                         Arbetsskor till vårdpersonal

    4 550 tkr

 

Investeringar

2 800 tkr                         Återställande av kommunstyrelsens pott för ospecificerade                                                        investeringar

1 400 tkr                         Gångbro i Backe

2 000 tkr                         Utemiljö skolgårdar

        150 tkr                         Skoter för spårdragning av skidspår

6 350 tkr

 

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr