Bilden är INTE från Spännviken. Pressbild

Respektera eldningsförbudet

nyheter

2020-06-18 Eldningsförbud införs i Jämtlands län och förbudet träder i kraft idag torsdag. Hela länet omfattas förutom Åre kommun och det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i naturen.

Idag torsdag vid 12-tiden gäller eldningsförbud tills vidare. Undantag är Åre kommun och fjällområden på mer än 500 meters höjd. Eldningsförbudet innebär dels att det är förbjudet att elda och grilla i naturen, dels att det är förbjudet att bränna med exempelvis ved, kol, gräs, ris och grenar.

Eldningsförbudet avser inte grillning på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk att elden sprider sig. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats.

Det är Länsstyrelsen, som i samråd med Jämtlands läns räddningstjänstförbund och utgående från SMHI:s prognoser, beslutat om eldningsförbudet.

Det är förbjudet att:

– Grilla eller laga mat över öppen eld på fäbodvall, i vindskydd, tält eller kåta.

– Grilla eller laga mat över öppen eld på fjället.

– Elda gräs, trädgårdsavfall och rivningsavfall.

Text: Barbro Ericson

Pressbild. Borgholm.se

affarsnyttnorr