Bild privat.

Regler kring Jakt på björn

nyheter

2020-08-19 Licensjakt på björn 2020 får utföras inom två huvudjaktområden i länet där varje huvudområde är indelat i två delområden. Jakten får utföras från 21 augusti till 15 oktober 2020 och omfattar 100 björnar.
Viktig information om Corona/Covid-19

Det pågår fortfarande en pandemi. Jakt innebär ofta resor och att människor träffas i stugor. För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. På Krisinformation.selänk till annan webbplats finns mer information om vad du bör tänka på för att skydda dig och dina medmänniskor.

Avlysta områden, kvarstående tilldelning och rapportering

Från och med 2020 kommer det vara ett enda telefonnummer för att höra om avlysta områden, kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld björn. Telefonnumret är 010-225 30 40. Ringer du det numret kommer du få olika menyval att välja mellan, beroende på vad du vill göra. Att ringa telefonnumret är det enda sättet att få reda på denna information.

Områdesindelning
 • Område 1: söder om Europaväg 14 (E14).
  Högst 40 björnar får fällas, varav maximalt 20 björnar får fällas inom område 1b.
 • Område 2: norr om Europaväg 14 (E14).
  Högst 60 björnar får fällas, varav maximalt 30 björnar får fällas inom område 2b.

Syftet med licensjakt

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar. Licensjakt är till för att minska skador som orsakas av björn för rennäringen.

Syftet med beslutet är därför att genom licensjakt minska björnstammen i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för björnstammens utveckling beaktas.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Kontroll av kvarvarande tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som fällts och vad som återstår av tilldelningen. Denna telefonsvarare nås via telefonnummer 010-225 30 40. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Anmälan om fälld björn

Fälld björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål senast två timmar efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten* björn ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast.

* Påskjutning definieras enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn men det har inte konstaterats att björnen har fällts.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska du ange följande:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
 • När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
 • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
 • Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Återrapportering av åteljakt på björn 2020

På Statens veterinärmedicinska anstalts webb hittar du mer information om licensjakt på björn 2020 samt besiktningsblanketter för nedladdning.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt i vår e-tjänst

I dagsläget är e-tjänsten inte anpassad för att ta emot ansökningar gällande stora rovdjur i renskötselområdet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om skyddsjakt på varg, järv, lodjur eller björn på grund av skada på ren.

Text: Instruktioner från Polismyndigheten

affarsnyttnorr