Rån mot barn ökat liksom våldtäkter – BRÅs rapport

nyheter

2020-01-16 Brottsförebyggande rådet har gett ut senaste statistiken över anmälda brott 2019. Vad som är mycket oroande är antalet anmälda rån mot barn som har ökat. Därutöver narkotikabrott och våldtäkter.

När man tar del av Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott 2019 känns det som samhället är ”ur led”. En utveckling över tid som är mer än skrämmande och därmed mår folk allt sämre. Våldtäkter mot kvinnor över 18 år har ökat med 10 procent.   

Under 2019 anmäldes omkring 1,54 miljoner brott.

Statistiken visar bara brott som har anmälts och ger inte en heltäckande bild över hur många brott som har begåtts i samtalet.

Statistiken över anmälda brott kan helt enkelt påverkas av flera saker.

Det handlar dels om den faktiska brottsutvecklingen i samhället och om benägenheten att anmäla brott.

För exempelvis ekonomisk brottslighet eller rattfylleri kan det också handla om myndigheters förmåga att upptäcka brotten.

I andra fall – som med våldtäkter – kan statistiken påverkas av förändringar i lagstiftningen, säger Jerzy Sarnecki professor i kriminologi.

Totala mängden brott

Den totala mängden anmälda brott är i stort sett oförändrad från 2018. Antalet anmälningar minskade med 1 940 vilket motsvarar mindre än en procent.

Antalet anmälda våldtäkter ökade

Antalet anmälda våldtäkter var 8 350 stycken vilket betyder att våldtäktsanmälningarna ökade med 6 procent.

Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor över 18 år uppgick till 4 670 anmälda brott. Det är en ökning med 443 brott – eller 10 procent – jämfört med 2018 skriver Brottsförebyggande rådet, Brå.

De anmälda våldtäkterna mot män ökade med 67 brott, eller 32 procent till 260 anmälda brott. Anmälningarna om våldtäkter mot barn låg oförändrat på omkring 3 400.

Just när det gäller sexualbrott är det extra svårt att avgöra vad förändringarna i statistiken beror på, säger Jerzy Sarnecki.

Lagstiftningsutvidgningar som – samtyckeslagen och att en våldtäkt som begåtts av vårdslöshet också är straffbar – påverkar sannolikt statistiken, säger han.

Samtidigt ökar benägenheten att anmäla våldtäkter, säger Jerzy Sarnecki.

– Vi har ett ganska stort tryck på att sådana här brott ska anmälas från exempelvis metoo-kampanjen det är en central faktor för anmälningsbenägenheten och vi vet att anmälningsbenägenheten ökar, säger han.

Fler rån mot barn anmäldes

Också antalet anmälningar om personrån ökade. Mellan 2018 och 2019 steg siffran med 843 anmälningar till 7 640 vilket motsvarar en ökning på 12 procent.

Anmälda rån mot vuxna ökade med 256 – eller 5 procent – till 5 150 brott medan anmälda rån mot barn ökade med 587 brott – eller 31 procent – till 2 480 brott.

De anmälda brottstyper som minskade mest i antal var fickstölder och bostadsinbrott.

Totalt anmäldes 14 600 bostadsinbrott under 2019. Det var en minskning med 2 370 brott eller 14 procent jämfört med 2018.

Narkotikabrott och misshandel ökade mest

De kategorier av anmälda brott som ökade mest – sett till antal och inte procent – under 2019 var skadegörelsebrott som ökade med 8 procent och narkotikabrott som ökade med 6 procent.

Totalt anmäldes 113 000 under 2019 vilket var en ökning med 6 450 anmälningar jämfört med året innan, uppges i BRÅs senaste statistik.

Upplagt text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr