Arkivbild tagen innan Kommunen tog över hanteringen av återvinning.

Protesterna gav resultat

nyheter

2024-03-30 Boende efter Pumphusgatan vände sig till Affärsnytt Norr för ungefär en månad sedan och ville framföra deras syn på Kommunens beslut att placera en återvinningsstation i deras villaområde. Det är kvartersnära återvinningsstationer som ska utvecklas och ge närhet för de som inte har bil. Efter en klagan till Kommunen slipper området få någon återvinningsstation.

Vi kontaktade ansvarig Helen Löfgren-Larsson på Teknik- och Serviceförvaltningen i Strömsund  och hon uppgav att enligt en ny lag som träder i kraft 2027 ska  alla kunder ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Därför hade Kommunen satt igång planeringsarbete för att vara ute i god tid. Men hon var öppen över klagan som fastighetsägarna hade skrivit och lovade att gå igenom ärendet. Nu uppges att fastighetsägarna efter Pumphusgatan kan andas ut, Kommunen kommer inte att placera någon återvinningsstation där.

Protesterna har som sagt haglat hej vilt och områden med många barn och vetskapen om vilka olägenheter det skulle innebära, ökad trafik, buller och skräp som flyger omkring, samling av fåglar, och odör under sommaren.

Samma sak gäller de som bor intill Parkgatan/Hökstigen/Ripstigen, där Kommunen också tänkte placera en återvinningsstation men det föll heller inte i god jord. Bland andra villaägare som protesterade fanns Markus Nordenmark som bor i ett idylliskt område och han blev verkligen besviken. Han insåg att deras fastighet skulle sjunka i värde och att sitta ute med en kopp kaffe en sommardag, de va nog bara att glömma, med stinkande containers invid fastigheten.

Markus Nordenmark som bor i villa på Parkgatan gläds inte över den tilltänkta placeringen av en återvinningsstation som enligt Kommunen kommer ligga strax nedanför hans tomt. Arkivbild Cathrine Blixth.

Att placera en återvinningsstation i nära anslutning till samhällets villaområden, det protesterar alla fastighetsägare över. Och det är något som verkar ha hörsammats.

Nu är det klart att Strömsunds kommun i dagsläget nöjer sig med den nya återvinningsstationen efter Blomstervägen som flyttats från Bilbolaget. Dessutom finns en på Näsviken. Men senast 2027 måste Kommunen enligt lag ha hittat flera platser för återvinning.

Här är den nya återvinningsstationen efter Blomstervägen. Lite på sidan om men ändå centralt placerad.

Text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr