Ett härligt sommarminne från glesbygden, Blomhöjden. Ingen direkt koppling till reportaget. Red anmärkning.

Projektet Landsbyggare ska lyfta Landsbygden

nyheter

2022-04-5 Livet på landet är trendigare än någonsin, inte minst för de som bor i storstan. Just nu vänder flyttrenderna, och många lämnar det urbana livet för en lugnare tillvaro. Samtidigt finns det människor som länge bott på landsbygden, och drivit eget eller kämpat på i en lokal förening.

Nu vill Leader 3sam stärka just den målgruppen, och den egna bilden av byn. Det gör vi genom projektet Vi landsbyggare. Leader är en metod inom EU som syftar till att utveckla landsbygden. Med hjälp av projektet Vi landsbyggare vill vi förstärka den positiva bilden av livet utanför de stora städerna. En viktig ingrediens i projektets mål är också att stärka attityden till den egna bygden, liksom att visa på drivkraften hos alla de kreativa entreprenörer som redan finns. Projektet vill också uppmuntra fler
drivna människor att förverkliga sina idéer och att fortsätta driva sin verksamhet i Strömsund och Ragunda.

– Leadermetoden – när föreningar, företag och kommuner samverkar – är en möjliggörare för driftiga föreningsmänniskor och företagare att förverkliga idéer och utvecklingsbehov lokalt. Med projektstöd som finansieras av medel från EU och stat tar vi EU till Landsbyggarnas köksbord, säger Sören Oscarsson, verksamhetsledare Leader 3sam 2.0. i ett pressmeddelande.

Landsbyggare finns i alla branscher och områden och bidrar alla på sitt sätt till utveckling av landsbygden. I projektet vill vi synliggöra all den mångfald av entreprenörskap som finns och hur de samverkar för en levande landsbygd. Det ska bland annat ske genom 50 workshops ute i bygderna.

– Landsbyggare Strömsund/Ragunda ska belysa alla positiva attityder och bredda bilden av vem som är en entreprenör. Vi vill skapa en riktig stolthet för platsen där vi verkar, säger Sandra Olausson, projektledare.

Som en del i projektet kommer ett axplock av Landsbyggarna porträtteras genom foto och film där de bland annat kommer ge sina bästa tips för att leva ett liv på landet.
– Det är lätt att bli hemmablind, därför är det nyttigt att få se sin plats med nya ögon, säger Sandra Olausson.

Upplagd text och arkivbild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr