Från vänster Josefine Thunell, Jenny Holmkvist och Karolina Jonasson tillsammans med Nils-Ivar Odelberg, nattvandrare från Östersund. Privat bild hämtad från Strömsunds kommun.

Premiär för ny nattvandringsgrupp under Joelmässan

nyheter

2019-08-16 Den 18 juli bildades en nattvandringsgrupp i Hammerdal. Tanken är att den i första hand ska lägga fokus på riskhelger. Den första nattvandringen sker under Joelmässan vecka 33, och då får gruppen även besök och stöttning av Nattvandring Östersund.

Under våren har det skett ett aktivt arbete för att få till en nattvandringsgrupp i Hammerdal. Nattvandring är en del av ett strategiskt förebyggande ANDT-arbete. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Stötta varandra

– Det känns tillfredsställande att arbetet nu gett resultat och vi välkomnar den nya Hammerdalsgruppen. Vi hoppas att den blir ett fint komplement till gruppen som redan finns i Strömsund och att de två både kan dra lärdom av varandra och även stötta varandra framgent vid olika evenemang och insatser, säger kommunens drogförebyggande samordnare Ylfva Wistrand.

Reportaget från Strömsunds kommun.

 

 

affarsnyttnorr