Polisstationen i Strömsund har stängt under sommaren på grund av underbemanning

nyheter

2016-05-16 En redan ansträngd arbetssituation och poliser som behöver semester resulterar i att polisstationen i Strömsund stänger under sommaren. Det innebär att polis från Östersund måste tillkallas vid pågående brott.

-På sex år har bemanningen i Strömsund halverats säger Jonny Jonsson som är tillförordnad chef på polisstationen i Strömsund. Allt färre får springa fortare för att göra allt mer. En av strömsundspoliserna har tagit tjänstledigt för att börja jobba hos migrationsverket. Däremot kommer förstärkning från Östersund. En återvändande polis från Östersund tjänstgör redan från och med den här veckan och på måndag får vi hit en polis från Örebro, men trots det har vi svårt att få hela verksamheten att gå runt.

Tyvärr ser det ut så här. I den bästa av världar hade vi varit 4-5 stycken till. Då hade man kunnat ha en helt annat verksamhet än vad man har nu. Många glesbygdskommuner i sverige har samma problem. Man måste börja satsa på att bemanna upp i glesbygd.

Den alltför höga belastningen gör att vi idag tappar poliser. Många slutar eller söker tjänstledigt. Det är ingen enkel ekvation.

Vi har stationen stängd i vissa perioder under sommaren men vi är i tjänst vid till exempel Fjällsjömarknan, Dundermarknan, midsommar och sådana tillställningar. Det ska vi fixa med eller utan förstärkning menar Jonny Jonsson.

affarsnyttnorr