Planerad mörkläggning av Covid-19 sätter förtroendet ur spel

nyheter

2020-05-4 Hej, vi ser nu i media om hur kommunerna mörkar om Coronasmitta i äldrevården. Och var har den granskande pressen tagit vägen? Din tidning är unik! Så skriver en person som läst mina artiklar om Covid-19. Om hur Kommunens tjänstemän avstod från att kommentera uppgifter som kom till vår kännedom att en person blivit smittad inom äldreomsorgen av Covid-19 i Strömsund. Man hänvisade stenhårt till sekretessen.

Nu återkommer vi om faran för Covid-19 , en smitta som många kommuner mörkar. Det gäller att prata ur skägget och upplysa kommunmedborgarna vart smittan finns. Inga personuppgifter krävs för den delen. Att mörka tar på krafterna hos folk och vilka konsekvenser mörkläggningen ka ha.

Det kommer larmrapporter från skyddsombud, fackliga företrädare och anställda inom landets kommuner att vara mera öppna om smittspridningen. På många håll står kommunerna inför faktum att det saknas skyddsutrustning och att personalen varken kan skydda sig själva eller de äldre.

Det ska råda god information under Covid-19 och smittspridning inom kommunernas ansvarsområden. Folk vet över huvud taget ingenting om rörelsemönstret av smittan och omfattningen av smittspridningen. Så har det varit ända sedan dag ett och än finns ingen öppenhet. Först hänvisade kommuncheferna muntligen till sekretess och åtta av nio kommuner skriver att det inte finns någon sammanställning över smittspridningen vilket måste anses som ett unikum.

Att det ska råda extra ordinär sekretess när det gäller smittspridning av Coovid-19 och vart de insjuknade finns låter märkligt. I mångt och mycket när man läser igenom olika Kommuners informationer verkar det som man kör samma race, att mörka verkligheten. Har Kommunledningen i landet kommit överens om att mörklägga sanningen. Verkar vara tvärt emot vad lagen föreskriver – ”lämna ut uppgifterna skyndsamt”.

Covid-19 är en smitta som kan betraktas som en samhällsfara eftersom sjukdomen kan drabba på så många olika sätt. Vissa får en lindrig sjukdomsperiod som kan liknas med en kraftigare influensa. Medan andra människor dör, ung som äldre. Att inte kommunansvariga (tjänstemän) går ut och ger en genomgående information om läget kan inte uttryckas på annat sätt än att det är tjänstefel.

Covid-19 är ingen smitta som man ska sopa under mattan, det är fråga om människors liv och hälsa. Att dessutom aktivt undanhålla uppgiften trots att man rutinmässigt både sammanställer och rapporterar vidare är ett brott mot ”offentlighetsprincipen” står att läsa i faktauppgifter.  Något som genomlyser i stort sett varje Svensk kommun.

Väldigt viktigt och betydelsefullt när människor som läser Affärsnytt Norr förstår innebörden av vad vi skriver, exempelvis om Covid-19. Att de som i det här fallet tar till sig innehållet och respekterar läget och lever därefter.  Därför riktas ett stort tack till en av våra många läsare som skrev:  ”Vi ser nu i media om hur kommunerna mörkar om Coronasmitta i äldrevården. Och var har den granskande pressen tagit vägen? Din tidning är unik”. Slut på citatet.

Text: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr