Placeringen av återvinningsstationer skapar turbulens

nyheter

2024-03-19 Hushåll som saknar tillgång till bil ska ha möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt hantera sitt förpackningsavfall. I detta syfte har konceptet kvartersnära återvinningsstationer utvecklats. Kvartersnära återvinningsstationer ämnar integreras i den tätbebyggda miljön för att på så vis tillgängliggöra avfallshanteringen. Men när nyheten nådde ut till berörda om placeringen av dessa stationer föll det inte i god jord hos alla. Protesterna haglar, namnlistor skickas runt i kvarteren och överklagan har lämnats in från missnöjda medborgare boende på området Rotnäset i Strömsund och området Parkgatan/Hökstigen/Ripstigen i Strömsund.
.
.
Markus Nordenmark som bor i villa på Parkgatan gläds inte över den tilltänkta placeringen av återvinningsstationen som kommer ligga strax nedanför hans tomt.
-Det finns en viss misstro mot kommunen i hur dom tänker. Det jag är rädd för är att det kommer utökas. Det börjar med det lilla och sedan blir det mer och mer, det är en tanke jag får säger Markus. Han menar att han oroas över att det kommer ställas ut fler och fler kärl med tiden för att utöka möjligheten att ta emot även andra kategorier av avfall.
.
-Det vore bättre för oss om insamlingen placeras på andra sidan gatan en bit neröver, på grönområdet ner mot Dunderhallen till exempel.
Det är ju också kommunmark, men tomten nedanför mig ska tydligen vara mer centralt har jag fått till svar, uppger Nordenmark och fortsätter:
.
-Men kommunen måste ju göra det dom måste och sen får vi ju reagera. Jag förstår det där att Bilbolaget måste ta ett beslut och det måste till snabba beslut från kommunens sida och det kan bli fel.
Alltså min första tanke är att jag och familjen måste flytta men då har vi ingen köpare och huset skulle säkert tappa en halv miljon i värde.
.
-Vi sitter ju och dricker kaffe nere på gräsmattan och jag ser framför mig biltrafik och en massa folk om det här blir av. Det kommer bli en massa skräp och buller. Det lämnas avfall som drar till sig råttor och insekter. Det blir ingen ro. Blir det mer trafik så kan det innebära en fara för skolbarnen som går längs genvägen alldeles intill, säger Markus Nordenmark.
.
Det är så här man befarar att det kommer se ut vid återvinningsstationerna. Det är en del i att man protesterar och överklagar. Arkivbild: Barbro Ericson. Bilden tagen vid återvinningen vid Bilbolaget.
.
På Rotnäset i Strömsund har medborgare ungefär samma uppfattning. I överklagan står att läsa:
.
”Överklagan rörande delegationsprotokoll: BYGG. 2024.168”
Strömsunds kommun avser att uppföra ett antal återvinningsstationer inom tätorten under våren och sommaren 2024.
.
Så långt känns allt begripligt då vi alla behöver kasta återvinning ibland  De som fått flertalet av oss boende på Rotnäset att ställa oss negativa till delar av detta förfarande är placeringen av den återvinningsstation som avses att uppföras invid det gamla pumphuset i direkt anslutning till Montörvägen samt indirekt till övrigt närliggande vägnät.  Bygglovet har beviljats trots alla de uppenbara risker som en ökad trafikmängd kommer att innebära i ett barntätt villaområde på sin väg till skola och dagis, samt med lekande barn övrig tid.
.
Aktuellt vägnät som står i direkt anslutning till återvinningsstationen utgör dessutom ett populärt promenadstråk då Rotnäset är ett välbesökt och omtyckt rekreationsområde.  Trafiktrycket till stationen kommer att utgöras av tunga tömningstransporter med lastbil och släp samt inte långsökt även från personer i övriga delar av centralorten som annars inte skulle belasta trafikmängden på platsen i samma utsträckning.   Även de logistiska bekymren med rimliga parkeringsmöjligheter i en redan trång trafiksektion av villakvarteret kommer att uppstå med en försvårad och försämrad vardag till följd, inte minst för oss närmast boende.
.
De allmänt kända sanitära aspekterna kring dessa återvinningsstationer ligger också till grund för vår överklagan:  kringflygande papp/plast. Fåglar. Skadedjur/insekter, ljud/slammer samt odörer alldeles ikring köksfönster och tomtgränser är ingenting som vi tänker ställa oss bakom. Således kommer vi aldrig att acceptera placeringen av en återvinningsstation på plattsättaren 2.
..
För att förtydliga: Vi ställer oss självklart inte emot återvinningsstationer som fenomen, men det finns bättre eller sämre ställen att anlägga dessa stationer på och denna placering är utan tvekan en av de sämre.  En alternativ plats för en återvinningsstation i närområdet skulle kunna vara där Järvstigen viker av från Alanäsvägen och korsar det obebyggda området Vargstigen. Även om denna plats är i anslutning av Björnstigen så blir placeringen ändå inte lika påträngande för villaägare som i detta fall. Likaså delar av skogsdungen nära korsningen Alanäsvägen/Blomstervägen som också är kommunal mark tycker man skulle kunna gå att disponera för ändamålet. Eventuella kompletterande frågor samt er återkoppling i ärendet skickas till Erik Elofsson. Målarvägen 2. 83331 Strömsund”.
.
Vi når Helen Löfgren Larsson, chef för AVA-enheten på Strömsunds kommun (Avfall Vatten Avlopp) under måndag eftermiddag

Så här bemöter hon den turbulens som uppstått:

.

-Det är ett lagkrav att från 2027 ska alla fastigheter, alla kunder ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Då måste vi redan nu börja fundera på, hur löser vi det. Återvinningsstationerna fick vi ansvaret för 2024, nu från årsskiftet och då meddelade Bilbolaget att de inte ville att vi skulle stå kvar på deras tomt, där den största återvinningsstationen finns. De vill etablera något annat där. Vi måste börja titta, vart har kommunen några tomter. Så småningom är vi ju i alla fall tvungen att hitta lösningar för fastighetsnära insamlingar och det innebär att du inte ska ha så långt för att lämna dina förpackningar. Och då började vi titta på lite olika marker som kommunen äger. Det är det enklaste, först och främst för att kunna söka bygglov på egen mark. Då blev det så att vi tittade på lite olika alternativ för att det här skulle komma igång och för att vi skulle få bygglov. Men vi hör ju nu att det här kommer aldrig gå helt enkelt för det blir så mycket protester och då måste vi hitta andra lösningar, uppger Helen Löfgren Larsson .

.

Vi måste uppfylla lagen från 2027 och hur vi då gör det vet vi inte i dagsläget. Det är klart att vi kommer inte att gå emot att folk protesterar men jag tror inte heller att man riktigt förstår att det här är ett krav. Även om det inte är förrän 2027 som lagen tillträder måste vi ha hittat lösningar och det gäller hela kommunen och då måste vi börja någonstans. Strömsund är den största orten och i och med att återvinningen vid Bilbolaget skulle försvinna då började vi titta på fastighetsnära insamling med bra ställen, i våra ögon, där vi kan placera behållare, där man kan gå och lämna sina förpackningar. Det är ett lagkrav i botten som beslutats av Regeringen. Jag tror inte de som protesterar förstår heller riktigt varför vi gör så här, det är inte för att vara jäklig på något vis. Tanken är att det ska bli enklare för oss medborgare att lämna våra förpackningar, enligt Löfgren Larsson.

.

Kommer ni försöka vara tillmötesgående och försöka hitta en annan lösning?

.

-Vi kommer att informera, skicka ut brev till alla kunder och tala om varför vi måste titta på det här med fastighetsnära insamling eftersom det är ett lagkrav. Om det blir 10 meter eller 150 meter eller längre det vet vi inte idag, utan det kommer förhoppningsvis under resans gång att komma lite mer till oss och vad man kommer att kräva för att det ska vara fastighetsnära insamling. Till att börja med gäller detta insamling av papper och plast.

.

Vi tänker oss att vi har papper-och plast fastighetsnära och att man åker på de här mer  kvartersnära insamlingarna med de andra delarna. Det var därför det blev lite bråttom med de här byggloven, som vi inser nu. Nej det blev inte så lyckat medger Helen.

.

Tanken med den kvartersnära insamlingen är ju att ni som bor i området ska ta er dit. Vi ska ju upprätta återvinningsstationer i bland annat Tullingsås och i Ulriksfors, alltså i utbyarna här i närheten och förhoppningsvis så ska inte dom behöva in i Strömsund och lämna sina förpackningar som de gör idag. Vår tanke är att det inte ska bli någon mer trafik än vad det är idag. Så är vår tanke och det är därför jag förstår att det blir fel när man tror att det är Bilbolagets station som vi ska ställa mitt inne i smeten. Sen kanske vi uttryckt oss lite konstigt eller om man har missuppfattat. Det kommer gå ut mycket mer information och det skulle vi ha gjort innan, med facit i hand.

.

Regeringen vill att det ska vara lätt att göra rätt. Och därför tror man att återvinningen av förpackningar ska öka i och med att man inte har så långt för att lämna dem. Därför krockar det med det här att vi inte får några bygglov och vi vill inte fortsätta med de bygglov där man känner att här är det ingen mening, det blir inte alls bra för någon. Det vi tittar på nu är områden som ligger lite utanför dom här villaområdena för vi måste ändå hitta platser för att ersätta stationen vid Bilbolaget, säger Helen Löfgren Larsson , chef för AVA enheten på Strömsunds kommun.

.

Text och foto: Cathrine Blixth

affarsnyttnorr