Pilotprojekt testar avancerad teknik – rena avloppsvatten från läkemedelsrester

nyheter

2022-11-15 Torsdagen den 17 november klockan 10.30 till 12.00 bjuder Strömsunds kommun och Envix Nord AB in till demonstration av ett pågående pilotprojekt på Strömsunds avloppsreningsverk vid Landön. Projektet är unikt och finansieras av Naturvårdsverket.

Utsläpp av läkemedelsrester från avloppsvatten är ett globalt problem. I Sverige visar forskningsstudier att fiskar som lever nära avloppsreningsverk får både hormonstörningar och beteendeförändringar. 

Elektricitet renar i pilotprojekt

Just nu pågår ett pilotprojekt i Strömsunds kommun som testar en ny, avancerad oxidationsteknik för att rena avloppsvattnet. Metoden kräver enbart elektricitet för reningsprocessen och det behövs inga tillsatta kemikalier. Förhoppningen är att i framtiden kunna använda tekniken i full skala på hela flödet av avloppsvatten för att minska belastningen av mikroföroreningar till vattenmiljön. 

Välkommen på studiebesök på avloppsreningsverket i Strömsund!

Torsdagen den 17 november klockan 10.30 till 12.00 finns möjlighet att göra ett studiebesök på Strömsunds avloppsreningsverk (vid Landön) och ta del av de preliminära resultaten. Inbjudna kommunpolitiker och medarbetare medverkar och det finns tillfälle att ställa frågor till miljöspecialister från Envix AB och ansvariga hos kommunen.

  • Vi kommer att ge en bakgrund till projektet, redovisa preliminära resultat och varför ny reningsteknik behövs för avloppsvatten och i kommunernas övergripande miljöarbete. Det blir också rundvandring vid anläggningen, säger Helen Löfgren Larsson, VA- och renhållningschef.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår året ut i samarbete med företaget Envix Nord AB.

Upplagd text o bild: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr