Per Åsling (c) ger sin syn på kommunernas tobaksavgift

nyheter

2019-09-10 Riksdagspolitiker Per Åsling centerpartiet är också bekymrad över de avgifter som småföretagarna drabbas av. Nu senast har han följt Affärsnytt Norrs reportage om Harriet på Lidsjöbergs lanthandel som kanske lägger av. Dessutom har Småföretagarnas Riksförbund uppmärksammat reportagen liksom Svenskt Näringsliv. Men här kommer Åslings syn på situationen.

-Kommunerna måste se till att göra en prissättning som är rimlig för småföretagarna och det kan man genom att göra handläggningen lätt och okomplicerad  och att kostnaden sätts i relation till arbetsuppgiften. Det säger Per Åsling Riksdagspolitiker Centerpartiet.

Tobaksavgiften som trädde i kraft den 1 juli i år har åsamkat många småföretagares frustration och kan vara droppen som får bägaren att rinna över. De mäktar inte av alla pålagor och vissa lägger av med verksamheten på grund av orimliga kostnader. Men det ska tilläggas att det här är inget beslut som fattats på lokal nivå utan det är ett Regeringsbeslut.

Enligt Åsling har den senaste avgiften på tobak sin orsak i okontrollerat flöde av tobak över gränsen in i landet och all förekommande smuggling. Därmed togs den nya lagen för att ha en bättre kontroll över försäljningsställena, en liknande lag som lagen om utskänkningstillstånd. Hittills har den som säljer tobaksvaror bara behövt anmäla detta till Kommunen men nu ska det göras en ansökan hos Kommunen som  utför registrering och tillståndsgivning samt kontroll om försäljningsstället sköter redovisning och skatteuppgifter på ett korrekt sätt.

Ingången för samtliga Kommuner måste vara att förenkla för småföretagarna, anser Per Åsling och fortsätter:

-Det är bekymmersamt när småföretagarna drabbas av olika avgifter, då gäller det för Kommunerna att göra sitt jobb snabbt. Uppgiften ska utförs lätt och okomplicerat, och lägga avgifterna med rim och reson.

-Jag förstår mycket väl att Harriet i Lidsjöberg och Ida i Norråker som driver affär får det kämpigt att betala nästan 11.000 kronor i tobaksavgift som Strömsunds kommun räknat fram, uppger Åsling och tillägger:

–  Nu har jag varit i kontakt med Åre kommun och där uppger man att de kommer ta nya tag när det gäller tobaksavgiften. De har gjort en översyn av de kostnader som först beslutades men har nu rivit upp det. På grund av att de kände att avgiften var för hög så har de nu sänkt den till 7.000 kronor.

Handläggningen av tobaktillståndet är en formsak som innebär en lätt och okomplicerad hantering, därmed ska kostnaden sättas i relation till arbetsåtgången, anser Åsling.

-Kommunerna måste göra vad som går för att hålla nere avgiften och försöka stötta och förenkla för småföretagarna ute i glesbygden. För de behövs i varje Kommun, påpekar Per Åsling.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr