Pressbild.

Pengar till Nattis i Strömsund är välkommet

nyheter

2020-03-10 Föräldrar - vårdnadshavare som arbetar på obekväma arbetstider och har småbarn är Nattis ett måste. Nu har Strömsunds kommun fått pengar att stoppa in i verksamheten, ett statsbidrag på nästan 90.000 kronor.

Vad som tidigare framkommit är Nattis i Strömsund eftertraktat och nu har extra pengar, 88.470 kronor kommit in som statsbidrag. Ett bidragssystem som trädde i kraft 2013. Det är av stor betydelse att kommunen kan erbjuda barnomsorg under kvällar, nätter och helger. Många arbetar skift, bland annat inom vården men också inom service och industri.

I Jämtland har fyra kommuner beviljats statsbidrag i varierande belopp. Kriteriet att få bidrag är att kommunen ska kunna erbjuda barnomsorg minst 30 timmar per barn och månad. De barn som har möjlighet till omsorgen är från ett års ålder fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Och i Skolverkets direktiv framgår att alla kommuner ska sträva efter att erbjuda barnomsorg under den tid förskolor och fritidshem inte är öppet.

På kommunens hemsida kan man läsa:

På Blomslingans förskola i Strömsunds tätort erbjuder vi barnomsorg under OB-tid på kvällar, nätter och helger, så kallat Nattis. Nattis tar emot barn som är mellan 1 till 12 år och inskrivna i den kommunala barnomsorgen i Strömsunds tätort. OB-omsorgen prioriterar framförallt trygghet och trivsel i verksamheten.

Verksamheten har öppet vardagar mellan kl. 18.00 –7.00. Under helger har verksamheten öppet dygnet runt.

Rutiner vardagar

Personalen hämtar barnen på respektive förskola/fritids cirka kl. 16.45. Middag serveras på Blomslingan kl. 17.30 följt av lugna aktiviteter inomhus, kvällsfika och nattning. Avgift för middag tas ut enligt självkostnadsprincipen.

På morgonen, cirka kl. 6.45,  åker barnen tillbaka till respektive förskola/fritids tillsammans med personal där de också äter frukost.

Rutiner helg

Verksamheten har öppet dygnet runt under helger.

  • 8.00 frukost följt av aktiviteter utomhus eller inomhus.
  • 12.00 lunch följt av aktiviteter utomhus eller inomhus.
  • 14.30 mellanmål följt av aktiviteter utomhus eller inomhus.
  • 17.00 middag, fredags- eller lördagsmys samt aktiviteter inomhus.

Exempel på aktiviteter inomhus

På vardagskvällar möter ditt barn lugna aktiviteter som till exempel sagoläsn ing, sångstund eller något barnprogram på TV. Under helgen kan det vara aktiviteter som till exempel leka, rita, måla, spela spel, dator, I-pad, TV och film.

Exempel på aktiviteter utomhus

Utevistelsen är beroende av årstid, väder och antal barn. Den kan vara på förskolans gård eller besök i någon lekpark. Besök kan förekomma på biblioteket eller annat som barnen kan se som intressant och roligt. Vi välkomnar önskemål och förslag på aktiviteter, inom ramarna för skollagen.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr