Foto: Meja Svanström

Pengar räcker inte – drabbar skolorna i Strömsunds kommun

nyheter

2023-05-16 Som Affärsnytt Norr tidigare skrivit om har ekonomin i Strömsunds kommun gjort att det måste sparas och bland annat inom skolväsendet. Något som inte faller i god jord bland föräldrar och elever.

En skolutredning är i full gång med att hitta lösningar på ett ekonomiskt problem som råder inom Strömsunds kommun. Att det blir en tuff process förnekar inte förvaltningschef Tomas Sjövall. Men det är ett måste.

I förslaget ligger att högstadieeleverna i Hammerdal, Backe och Hoting samt mellanstadieeleverna från Hoting ska flyttas till Vattudalsskolan i Strömsund. Förslag som elever och föräldrar inte kan acceptera.

I helgen var det möte i Hammerdal där tjänstemän och politiker informerade föräldrar om den begynnande förändringen. Föräldrarna vill absolut inte att eleverna från Hammerdal ska behöva flytta över till skolan i Strömsund och tvingas resa varje dag. Det var ett välbesökt möte med runt 100 personer som är engagerade i skolutvecklingen på orten och de känner stor oro inför vad som de förstår kommer att hända, att flytta högstadieeleverna från Hammerdal till Strömsund. Det här har varit på tal under en tid och många har pratat med varandra om läget och tycker att det är fel sätt att göra besparingar som drabbar barnen.

Affärsnytt Norr har under en tid följt utvecklingen och bland annat fått faktauppgifter från tidigare ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Lena Johansson som uppgav att de stora underskotten som ligger till grund för hela turbulensen nu har inte uppstått över en natt. Hon berättade i ett tidigare reportage att det är underskott som varit svåra att förutse och att de dragits med under lång tid. Bland annat kan man se hur befolkningen minskar och därmed skatteintäkterna och det har varit byggnationer, för att nämna något. Att köra år ut och år in med underskott är något som inte är hållbart i längden.

Samma uppgift får vi från Sara Kjellsdotter som idag är ordförande för nämnden. Hon är emot att små barn ska behöva åka långa sträckor för att komma till skolan men uppger samtidigt att utredningen är ett måste som barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att finna en lösning på.

Av den anledningen pågår utredning kring möjligheten att flytta eleverna från högstadiet i Hammerdal, Backe och Hoting till Vattudalsskolan i Strömsund. Utredningen ska också visa på vilka konsekvenser det kan innebära att flytta högstadierna från Backe och Hoting till Strömsund. Man tittar också på effekten av att flytta mellanstadieeleverna i Hoting till Strömsund. Eller kanske flytta högstadiet i Backe till Hoting och Hotings mellanstadium flyttas till Kyrktåsjö.

Kyrktåsjö skola kanske är ett alternativ för elever. Foto: Strömsunds kommun

 

Förvaltningschef Tomas Sjövall har tidigare uppgett att man också gör en översyn av förskoleorganisationen. Det är många små förskoleavdelningar, ja på vissa håll är det bara en avdelning och det är svårt att få bemanning. Och flera förskolor är helt enkelt inte anpassade för barnomsorg, det är svårarbetat och mycket får göras på provisorisk väg för att finna bra lösningar.

Utredningen för att rädda ekonomin måste gå snabbt för det finns ingen tid att dra ut på processen. Det har diskuterats om att förändringen ska vara förankrad och klar för att sättas i verket inför höstens terminsstart.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr