Hjalmar Strömerskolan. Foto: Strömsunds kommun

Övning i pågående dödligt våld ska stärka beredskapen

nyheter

2023-12-19 Under måndag förmiddag den 8 januari genomför polis, ambulans och räddningstjänst en övning i pågående dödligt våld tillsammans med personal på gymnasieskolan Hjalmar Strömerskolan.

Övningen ska bidra till att öka förmågan att hantera särskilda händelser och ligger till grund för kommunens fortsatta strategiska och förebyggande arbete, meddelar Strömsunds kommun. 

Pågående dödligt våld, PDV, är ett samlingsnamn för olika typer av våldshandlingar, bland annat skolskjutningar.

  • Gärningarna är ovanliga, men även om sannolikheten är låg är det viktigt att kommunen har beredskap. Övningen sker i samarbete med polis, ambulans och räddningstjänst samt Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, säger Ralf Sjödin rektor på Hjalmar Strömerskolan, kommunens gymnasieskola. 

Skolpersonal har fått kompetensutveckling

Under 2023 har alla medarbetare på Hjalmar Strömerskolan utbildats inom PDV och krisberedskap via Projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati samt ett flertal externa aktörer och myndigheter. Personalen har exempelvis lärt sig förebyggande arbete, metoder, krishantering, in- och utrymning.

Övning med blåljusfunktioner

Nästa steg är nu en övning för skolpersonal den 8 januari då inga elever är på skolan och personalen har fortbildningsdag. Övningen leds av Resurscentrum, Strömsunds kommun, och ger även de externa aktörer som medverkar värdefulla insikter och träning. Fokus för övningen är intern och extern kommunikation samt krisberedskap.

  • I både kommunen, och länet, arbetar vi nu mer intensivt än tidigare med att stärka vår beredskap och vidta förebyggande åtgärder för att öka säkerheten. På grund av världsläget är det prioriterat för oss att följa med i utvecklingen och rusta oss. Övningen är en viktig del i det, säger kommunens säkerhetssamordnare Denise Backlund.

Händelserna är en övning – ingen anledning till oro

Med anledning av den kommande övningen vill vi lugna allmänheten genom att påpeka att händelserna på Hjalmar Strömerskolan den 8 januari endast är en övning och inte utgör någon verklig fara. Vänligen respektera eventuella avspärrningar och ring inte 112. Berörda elever och vårdnadshavare har fått information om övningen.

Upplagd text: Barbro Ericson

Foto: Strömsunds kommun

affarsnyttnorr