Hit vill Region JH flytta verksamheten.

Oponionen mot flytt av BVC-MVC kan ha lett till ändrad verkställighet

nyheter

2019-12-22 Dagarna före julledigheten fick personalen på avdelningen BVC och MVC på "Dunderklumpen" i Strömsund besked att verksamheten ska flyttas till Hälsocentralen. Den 7 januari skulle lokalerna börja utrymmas, enligt beslut av Region Jämtland Härjedalen.
 

Givetvis blev det protester när anställda vid Barnavårdscentralen – Mödravårdscentralen fick besked dagarna före jul att verksamheten ska flyttas till Hälsocentralen. Flytta från ändamålsenliga lokaler med allt under samma tak. En komplett Familjecentral. Här finns tillgång till:

  • föräldragrupper
  • tematräffar för nyblivna föräldrar
  • kurser och seminarier.
  • babyöppet
  • babymassage

Familjecentralen med barnmorskemottagning, mödravårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. Flytten av delar av verksamheten skulle påbörjas den 7 januari, men nu har det blivit en ändring i planerna och det uppges att ingenting händer förrän man haft en träff  den 28 januari 2020.

Beskedet som lämnades till personalen blev en chock för alla berörda parter. Kommunen visste heller ingenting och ändå finns ett Samverkansavtal dem emellan. Ingen har fått säga sin mening utan Region Jämtland Härjedalen bara klubbade ärendet för att göra en besparing i den dåliga ekonomi de sitter med.

Att flytta till lokaler på Hälsocentralen är absolut ingen bra lösning, varken för mödrar eller spädbarn. Att behöva beblanda nyfödda barn med övriga patienter. Man kan säga att flytten går från ett ”friskt hus till ett hus för sjuka”.

På Dunderklumpen har allt fungerat utmärkt med en verksamhet som ”suttit som handen i handsken”, en plats enbart för denna grupp. Fina utrymmen i en lugn miljö.

Vad som är syftet med att ändra flyttdatum är det ingen som vet. Det verkar vara mycket av ensidiga beslut. Ingen verkar förstå vad som ska hända med den nuvarande arbetsplatsen. Det är bara att hoppas på att det här ärendet tas upp av beslutsfattare på Strömsunds kommun och förhoppningsvis få Region Jämtland Härjedalen att komma på bättre tankar.  Även om Regionen Jämtland Härjedalen är suveräna i sina beslut så skadar det inte med en dialog.

Så här kan man läsa om Familjecentralen Dunderklumpen:

Välkommen till familjecentralen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

På en familjecentral ingår barnmorskemottagning, barnavårdscentral (BVC), öppen förskola och socialtjänst. De som arbetar på familjecentralen är till för dig och ditt/dina barn och det kostar inget att gå dit. Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer med barn 0 – 6 år. Det finns olika yrkesprofessioner som du kan vända dig till. Du kan ta upp olika frågor och funderingar som du har om ditt barn och om att vara förälder.

Barnmorskemottagning och barnavårdscentral (BVC)

På familjecentralen erbjuder barnmorskan besök under hela graviditeten och på BVC erbjuds regelbundna besök fram till barnen börjar skolan. Hos barnmorskan kan du även få råd kring preventivmedel. För besök hos barnmorska och barnsjuksköterska/distriktssköterska på barnavårdscentralen bokar du tid. Möjlighet finns att delta i särskilda föräldragrupper. Fråga efter vad som kan vara aktuellt för dig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten deltar i familjecentralens verksamhet med information och rådgivning. Genom familjecentralen kan du få kontakt med socialsekreterare om frågor som rör barn och föräldraskap. Du kan även få information om olika möjligheter till stöd kring barnet och i föräldraskapet.

Du kan själv lämna in en ansökan om stöd i kontakt med socialsekreterare.

Socialsekreterare kan också hjälpa dig med viss information och rådgivning om socialtjänstens övriga verksamhet gällande exempelvis missbruk, ekonomiskt bistånd och familjerätt.

Öppna förskolan

På öppna förskolan finns en förskollärare och en planerad verksamhet som du och ditt/dina barn kan vara med på. Det kan till exempel vara sångstund, arbete med färger och lera och utflykter.

Fika finns att köpa till självkostnadspris och det finns möjlighet att värma egen mat om du vill ta med det.

Du behöver  inte anmäla dig i förväg utan kan komma och gå när du vill under öppettiden.

Barnen kan leka tillsammans med andra barn och du som förälder kan lära känna andra föräldrar och utbyta erfarenheter om föräldraskapet, till exempel praktiska saker kring barn och barns behov samt glädjen och utmaningarna med att vara förälder. Du har ansvaret för ditt/dina barn när ni är på öppna förskolan.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr