Macke vid Räddningstjänsten visar hur en brandfilt kan släcka elden.

Olyckan är snabbt framme – förebyggande åtgärder viktiga

nyheter

2022-10-22 Länsförsäkringar, Brandkåren och organisationen Brandhjärtan informerade under lördagen folk i Strömsund om deras verksamheter. Brandsäkerhet stod i fokus, att förebygga faran är viktigt.

Det blir aldrig för mycket information hur man ska skydda och säkra sig från bränder och hur man själv kan släcka. Därför är det så viktigt att se hur det kan gå till om en eld uppstår exempelvis i ett hus och kanske att någon människa i dess närhet också fattar eld. Det gäller att agera utifrån lärdom och att det i varje hus och hem ska finns brandlarm och brandsläckare samt brandfilt.

På torget i Strömsund fanns brandmän som gav information och demonstrerade med en trasdocka hur man med en brandfilt kan släcka en eld.  Hur man använder en brandsläckare är också ett viktigt moment att ta till sig, det räcker nog inte att enbart köpa en släckare, placera den i ett hörn av rummet utan att ha vetskap om hur den effektivt används.

Länsförsäkringar hade representanter på plats för att ge folk en tankeställare om deras hus och hem har brandvarnare och brandsläckare. Det blir aldrig för mycket av information inom ett så allvarligt område.

Ilona t.v tillsammans med Margita presenterade hur organisationen Brandhjärtan kom till och vad den innebär.

”Stiftelsen Brandhjärtan bildades av brandmännen Ilona Lindkvist och Linnéa Ingmar med hjälp av kollegor från Räddningstjänsten och deras initiativ har fått stor spridning. Syftet med stiftelsen är att ge hopp och glädje i form av upplevelser och aktiviteter för att hjälpa barn igenom svårigheter. Barn och ungdomar från hela Sverige är välkomna att ansöka”. 

Det finns unga som drabbas av problem och svårigheter men också deras familjer och som kanske inte orkar eller vågar be någon om hjälp, uppger Ilona, då finns vi till hands.

Att få möjlighet att träffa människor ute i samhället är viktigt för att sprida information om vad som finns att tillgå när det är svårt. Att det finns många möjligheter att få hjälp, det är därför organisationen Brandhjärtan är ute och berättar för folk. Liksom Räddningstjänsten som visar hur man själv i många fall kan släcka en brand och Länsförsäkringar som uppmanar till det förebyggande inslaget. Att införskaffa brandvarnare och brandsläckare.

Text o foto: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr