Arkivbild. Cathrine Blixth.

Ökat plusresultat för kommunen i årets bokslut

nyheter

2023-02-28 Kommunens bokslut för 2022 visar ett plusresultat på 39 miljoner kronor. Ökade skatteintäkter och statsbidrag bidrar till det starka resultatet.

Även 2022 har varit annorlunda och det ekonomiska klimatet är svårare än på många år. Men bokslutet visar att skatteintäkterna, tillsammans med de generella och riktade statsbidragen, landade på en högre nivå än vad vi hade räknat med i budget och prognos under året, uppger Strömsunds kommun.

Kommunens resultat hamnar på plus 39 miljoner kronor.

-Samtidigt ser vi att vi kommer att ha ett par riktigt svåra år framför oss. Därför har vi redan påbörjat olika arbeten med effektivisering och förebyggande åtgärder som gav effekt redan 2022, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S). 

Stärker inför en osäker framtid

Att kommunen gör ett starkt resultat återigen innebär inte att vi kan andas ut på sikt. Vi är inne i en mycket osäker tid med stigande priser och en orolig omvärld.

-Med en stärkt kassa är kommunen bättre rustad att möta denna utmaning. Vi måste ändå fortsätta att arbeta med verksamheternas ekonomi då det kommer att blåsa hårda vindar ett tag till, säger ekonomichefen Niclas Liljefjäll.

Riktade statsbidrag en utmaning

Bokslutet är 23,5 miljoner kronor bättre än budget och 10 miljoner kronor bättre än förra årets resultat. Statsbidragen, särskilt de riktade som ökat i antal och storlek sedan pandemin bröt ut, är svåra att göra verkstad av då information om dessa ofta kommer sent. I kombination med att det är svårt att hitta personal att sätta in i de olika riktade satsningarna så hinner man inte förbruka alla pengar man fått. Det är ett bekymmer för många kommuner, vilket också Sveriges kommuner och regioner, SKR, påpekat.   

Stora utmaningar framåt

De senaste årens starka resultat underlättar för kommunen att kunna finansiera stora delar av sina investeringar utan upplåning. Men de ekonomiska förutsättningarna inför kommande år innebär stora utmaningar, menar ekonomichefen:

-Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur skatteunderlag och statsbidrag utvecklas framöver, samt finansiering av de nya pensionsavtalen från 2023. Det rådande inflationsläget driver dessutom på kostnaderna för varor och tjänster, vilket gör utmaningarna ännu större uppger Liljefjäll.

Text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr