Arkivbild Be.

Nytt förslag om områdesfinansiering för älgjakt

nyheter

2020-10-26 Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen att områdesfinansiering införs för alla registrerade älgjaktsområden. Förslaget lägger också grunden för framtida flerartsförvaltning.

Vi föreslår dessa förändringar på grund av att älgpopulationerna och därmed avskjutningen minskar i delar av ​landet vilket gör att länsstyrelserna inte får full täckning för sitt arbete med älgförvaltningen. Hela vårt förslag lägger dessutom grunden för framtida flerartsförvaltning i de län där det finns ett sådant behov, säger Carl-Johan.Lindström, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. ​

Regeringens målsättning är att finansieringen av älgförvaltningen fortsatt ska vara självfinansierad vilket är utgångspunkter för den föreslagna modellen med områdesavgift. Modellen innehåller ett grundbelopp, ett maxbelopp och en brytpunkt för maxbeloppet. Genom detta ges länsstyrelserna möjlighet att styra områdenas storlek så att de blir lämpliga förvaltningsenheter. Modellen ger även jägarna möjligheter att organisera sig på ett för dem önskvärt sätt. Eftersom modellen är flexibel kan länsstyrelser som inte ser större behov av ändringar välja parametrar som innebär en avgift som liknar dagens system.

– Vi tror att den här modellen kommer att kunna bidra till en förbättrad uppfyllelse av de mål som finns inom älgförvaltningen och dessutom kan det regionala och lokala inflytandet öka. Modellen medför även en rättvisare fördelning av kostnader för berörda, säger Carl-Johan Lindström i ett pressmeddelande.

affarsnyttnorr