Vägen mot Härbergsdalen Arkivbild Be.

Nybildat Naturreservat vid Härbergsdalen och Blomhöjden

nyheter

2024-01-17 Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat att ett nytt naturreservat bildas i Frostvikenfjällen. Närmare bestämt vid Härbergsdalen och Blomhöjden. Syftet med det nya naturreservatet är bland annat att bevara biologisk mångfald.

Området som ingår i Naturreservatet består av fjäll, sjöar, vattendrag, fjällnära skogar och våtmarker. Naturreservatet är till största delen beläget på renbetesfjäll och brukas av samebyarna Ohredahke och Raedtievaerie. Det finns många samiska forn- och kulturlämningar inom området, till exempel offerplatser, fångstgropar, begravningsplatser och kåtor.

Arkivbild från Blomhöjden. Barbro Ericson

Naturreservatet inrymmer även fjällgårdarna Härbergsdalen och Blomhöjden där ett levande traditionellt och fjällnära lantbruk bedrivs.

Syftet med det nya naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och en blandning av värdefulla naturmiljöer i det storslagna fjäll- och skogslandskapet.

Området är 30 238 hektar stort med 6743 hektar produktiv skogsmark. Det får namnet Nåara/Härbergsdalen.

Nytt naturreservat bildas i Frostvikenfjällen. Karta: Länsstyrelsen Jämtlands län

Beslut för bildande av naturreservatet Nåara/Härbergsdalen Uppgifter om naturreservatet Naturreservatets namn: Nåara*/Härbergsdalen NVR-id: 2048079 Natura 2000: Frostvikenfjällen SE0720183 Kommun: Strömsund Län: Jämtland Lägesbeskrivning: 22 kilometer nordost om Frostvikens kyrka, Gäddede Centrumkoordinater: N: 7168829 E: 488449 (SWEREF99 TM) Fastighet: Mellanskogsfjäll 1:2 Markägare: Staten genom Naturvårdsverket Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län Totalareal: 30238 hektar, varav 6743,8 hektar produktiv skogsmark Landareal: 27987 hektar.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr