Nya turer om Stekenjokkgruvan – politikerna, är de ense?

nyheter

2019-11-17 Majoriteten av politikerna inom Strömsunds kommun är positiva till gruvbrytning i Stekenjokk men det finns också andra synpunkter, så enighet inom de politiska leden är det inte. Nu har kompletteringshandlingar begärts in och det blir nya diskussioner. För Strömsunds kommun kommer ärendet upp vid kommunstyrelsemöte den 19 november.

För vissa känns ett öppnande av gruvan i Stekenjokk som ett lyft för kommunerna Strömsund om Vilhelmina och Gruvbolaget Vilhelmina Mineral väntar på besked från myndigheten Bergsstaten om brytning av koppar och zink. Ett villkor är att brytning endast får ske vintertid.

Att få öppna gruvan igen, den stängdes 1989, är av stort intresse eftersom efterfrågan på malm, koppar och zink har ökat. Gruvan anses som ett riksintresse eftersom behov av batterier har ökat, bland annat till elbilar och mobiltelefoner. Socialdemokraterna i Strömsund är positivt inställda till koncessionsansökan, medan Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig vid ett möte i april.

Nu har Länsstyrelsen i Västernorrland framfört att det behövs kompletterande underlag för att gå vidare med ansökan. Bland annat vill man ha svar på hur transporterna ska läggas upp  och vad en gruvdrift kommer att ha för inverkan på rennäringen och de riksintressen som ingår i Natura 2000-området. 

Att öppna gruvan på nytt måste vägas mot övriga intressen, bland annat RennäringenStörningen av att öppna gruvan anser man från  Strömsunds kommun ha ringa påverkan i fråga om störning eftersom det är ett litet begränsat område som ingår i renbetesmarken.

De samebyar som ingår i området har sagt nej tidigare med motivering att en etablering av gruvan skulle medföra påtaglig skada för renskötseln, även om skadelindrande åtgärder skulle vidtas.

Det har som tidigare skrivits varit en hel del turer kring ansökningarna om att få öppna Stekenjokkgruvan. Det blev avslag från Bergsstaten 2014, det blev överklagat ända upp till regeringen och i november 2017 skickades ärendet tillbaka till Bergsstaten.

Avslagen uppges ha berott på att under tidens gång hade bolaget gjort förändringar i projektet så bedömningen blev att ärendet hade blivit ett helt annat än vad som framgick i ursprungshandlingarna.

Nu kommer begärda kompletteringshandlingar att behandlas vid mötet med kommunstyrelsen i Strömsund den 19 november.

Skulle gruvbrytningen i Stekenjokk bli godkänd innebär det ungefär hundra arbetstillfällen under minst femton år.

Text o Foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr