Vaccination är vårt enda skydd. Uppmaning att ta den och utsätt inte varken dig själv eller andra för Covid.

Nu står vi inför fjärde vaccin-sprutan

nyheter

2022-01-29 Region Jämtland Härjedalen uppger att nu planeras för fjärde vaccinsprutan mot Covid som i första han ska ges till personer med nedsatt hälsa och immunförsvar.

Om man går in på Folkhälsomydigheten hemsida så går läsa om vilka grupper som kan behöva ta en fjärde dos av vaccinet. Det handlar bland annat om personer som genomgått en organtransplantation, som har HIV eller som genomgår vissa typer av cancerbehandlingar. Det berör alltså inte så många patienter i Jämtland, kan röra sig om ungefär 100 personer.

Den fjärde dosen ska ges tre eller fyra månader efter den senaste sprutan togs, enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten.

affarsnyttnorr