Nu röjs längs 19 mil ellednings- gata

nyheter

2024-02-21 Efter de senaste veckornas strömavbrott i nordöstra Strömsund, har E.ON inlett ett större, extra röjningsarbete för att få bort framförallt lövträd som vuxit upp för nära elledningarna. 

– Vi kommer under två månaders tid att ha upp till tre arbetslag ute som både patrullerar och tar bort träd som ligger på eller farligt nära elledningarna. Det är en sträcka på nästan 19 mil mellan Flåsjön och upp mot Granåsenberättar Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Huggarna tar sig fram med hjälp av snöskoter och snöskor, vilket är ett effektivt arbetssätt. Lövträden, ofta klena träd som böjt sig, tas ned med motorsåg eller stångsåg. Förra vinterns och även årets snömängder med varierande temperaturer, gör att det finns mycket att åtgärda. Så ofta som var tionde meter kan teknikerna behöva stanna för att ta bort träd.

– Det här extra röjningsarbetet som vi nu satt i gång kompletterar vårt vädersäkrings- och besiktningsarbete. Nästa år genomförs dessutom den ordinarie röjningen. Allt för att minska risken för strömavbrottavslutar Lena Berglund.

Just nu prioriteras området runt Hoting men i planen ligger också bland annat Lövberga.

Upplagd text: Barbro Ericson

Foto: E.ON

affarsnyttnorr