Norra skog går back men vill öka vinstutdelningen

nyheter

2024-03-5 När Norra Skogs årsrapport delgetts framgår att de går back med 912 miljoner men styrelsen föreslår att öka vinstutdelningen till medlemmarna. Enligt ett pressmeddelande framgår att rörelseresultatet för 2023 slutar på minus 1,4 miljoner kronor.

I årsrapporten för Norra Skog visar resultatet på ett kraftigt minus men trots det föreslår styrelsen en ökad vinstdelning till medlemmarna ska genomföras. Rörelseresultatet för 2023 slutar på -1,4 miljoner. Året innan var motsvarande siffra + 911 miljoner uppges i ett pressmeddelande.

Trots ett sämre resultat är förslaget att genomföra en ökad vinstutdelning med motiveringen om föreningens strategi med långsiktig skogsvård. I pressmeddelandet skriver man att ”medlemmars virkesleveranser efter generationer av skogsvård inte ska påverkas av kortsiktiga svängningar i skogskonjunkturen.”

Marknaden för just skogsvaror har under de senaste åren blivit allt svagare.

– Marknaden för produkter från skogsindustrin är kraftigt volatil men vi ser långsiktigt och har under året fortsatt stärkt våra erbjudanden till medlemmarna, framför allt beträffande premier och vinstdelning. Vårt mål är att skapa ekonomiska värden för våra medlemmar inte bara genom en virkesprislista utan även genom premier och vinstdelning, säger vd vid Norra Skog, Pär Lärkeryd, i en skriven kommentar i samma pressmeddelande.

FAKTA

Medlemmarna föreslås dela på 231 miljoner kronor.

I maj tar man ställning till en vinstdelning på 65 kronor per kubikmeter för bokförda rundvirkesleveranser under 2023. Dessutom en 7 procents ränta på medlemmarnas insatskapital. De 65 kronorna fördelas som 35 kronor i en insatsemission samt 30 kronor som utdelning på virkesleveranser.

Upplagd text o arkivbild: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr