Susann Hansson kommunalråd Strömsund. Arkivbild.

Nej till mer vindkraft i Strömsunds kommun – Insändare

nyheter

2022-11-24 Vindkraftsutbyggnad i Strömsunds kommun har blivit en fråga i både med och motvind. Så här skriver Socialdemokraterna i en insändare.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i september avslogs ansökan om vindkraftspark på Bleka. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Rättvis Demokrati röstade för en vindkraftspark.

Socialdemokraterna sa nej av flera anledningar. Vi har fått tydliga signaler från våra medborgare att det räcker med vindkraftverk nu. I Strömsunds kommun finns 161 verk sedan tidigare. Vi har på så sätt bidragit till energiomställningen och till en grönare energiproduktion.

Under hösten har det blivit tydligt att det behövs mer el i södra Sverige och Europa. Redan idag råder brist i överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige. Det är alltså i dagsläget svårt att skicka el söderut eftersom ledningsnätet inte har kapacitet att klara av högre belastning. Av den anledningen så borde vindkraft i första hand byggas i södra Sverige.

Vi har offrat våra älvar för energiproduktion, vi har redan byggt ut mer vindkraft än de flesta andra kommuner i Sverige. Det räcker nu!

Vid senaste kommunfullmäktige med nya ledamöter och en annan majoritet passade moderaten Göran Bergström på att försöka riva upp kommunstyrelsens avslagsbeslut. Målet för M, SD och RD är att få upp frågan på nytt för beslut i kommunfullmäktige med hopp om att kunna tillstyrka ansökan för en vindkraftpark på Bleka.

Det har alltid varit kommunstyrelsen som beslutat i dessa frågor, men nu vill borgarna med stöd av SD och RD helt plötsligt ändra på denna ordning, bara för att beslutet inte gick deras väg!

Vi socialdemokrater tycker det är anmärkningsvärt att Göran Bergström med följe lägger så stor kraft på att få igenom ett beslut som så tydligt går emot invånarnas vilja. Är de helt tondöva eller struntar de fullständigt i vad folket tycker?

Socialdemokraterna i Strömsunds kommun

affarsnyttnorr